Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1403
Title: Doğrudan Tahrikli Rüzgar Türbinlerinin Elektrik Şebekesine Etkileri
Other Titles: Effects Of Direct-drive Wind Turbines On Electrical Power Networks
Authors: Tuncay, R. Nejat
Boran, Deniz
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: Doğrudan Tahrikli Rüzgar Türbinleri
Eksenel Akılı Daimi Mıknatıslı Generatör
Radyal Akılı Daimi Mıknatıslı Generatör
PSCAD
Direct Drive Wind Turbines
Axial flux Permanent Magnet Generator
Radial flux Permanent Magnet Generator
PSCAD
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Rüzgar gücü, tüm dünyada ve özellikle Avrupa’da enerji üretimi açısından giderek yaygınlaşmaktadır. Geçen yıllarla beraber gelişen teknolojiler ve azalan maliyetler sonucunda artık MW mertebesinde rüzgar türbinlerinin kullanımı artmaktadır. Bu yaygın kullanımın sonucunda enerji üretimi, merkezi olmaktan uzaklaşıp dağınık bir enerji üretim şekline bürünmektedir. Bu çalışmada, büyük güçlü rüzgar türbinlerinin, özellikle daimi mıknatıslı senkron generatörlerin kullanıldığı doğrudan tahrikli rüzgar türbinlerinin, yapısı ve şebekeye olan etkileri araştırılmış ve bu etkilerin azaltılması için kullanılan yöntemler incelenmiştir. Ayrıca şebekeye olan bağlantı uzaklığı ve şebeke kısa devre kesme gücü değişimlerinin etkileri araştırılmıştır. Yapılan bilgisayar benzetimleri ile rüzgar hızının değişimi sonucunda, yük akım harmoniklerinde meydana gelen değişimler incelenmiş, rüzgar hızının artması veya azalması durumunda yük akım harmoniklerinin arttığı görülmüştür.
Wind power is getting popular for energy generation in the world, especially in Europe. In the recent years, with the new technologies and decreasing prices, the use of MW range wind turbines is increasing. With this increase in usage of wind power systems, the power generation is becoming more decentralised. In this study, the structure of large power wind turbines, especially directly driven wind turbines using permanent magnet synchronous generators, and the effects on the electrical power network are studied, and the solutions to decrease these effects are analysed. Also the effects of modification of the distance between point of common coupling and the wind power system and modification of short-circuit power of the power network are studied. With computer simulations, the effect of the wind speed on the load current harmonics are studied and it is shown that with the change in wind speed, the current harmonics are increased.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/1403
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3450.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.