Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1376
Title: Katsayı Diyagram Yönteminin (kdy) Ölü Zamanlı Sistemlere Uygulanması
Other Titles: Design Controller For Time-delay Systems By Coefficient Diagram Method
Authors: Bir, Atilla
Yardımcı, Mert
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: Katsayı Diyagram Yöntemi
Ölü Zaman
Padé Yaklaşımı
Coefficiebt Diagram Method
Time Delay
Padé Approximation
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmanın amacı doğrusal ve zamanla değişmeyen sistemler için geliştirilen Katsayı Diyagram Metodunu tanıtmak ve ölü zamanlı sistemlere uygulamaktır. Katsayı Diyagram Yönteminde, kontrolör polinomunun katsayıları, eşdeğer zaman sabiti, kararlılık indeksi ve kararlılık sınır indeksi gibi parametrelerin uygun seçilmesi sonucunda elde edilir. Ölü zaman içeren sistemler içinse, ölü zamanın bir rasyonel fonksiyon biçiminde ifade edildikten sonra Katsayı Diyagram Yöntemi uygulanır. Yapılan yaklaşımın doğruluk miktarı artıkça Katsayı Diyagram Yönteminden elde edilen kontrolöründe uygunluğu artmaktadır. Endüstride ki birçok uygulamada ölü zaman olduğu düşünülürse bu tasarım yöntemi birçok uygulamada kullanılabilir.
The objective of thesis is to introduce the Coefficient Diagram Method (CDM), which is new control design method for linear time-invariant control systems, and design a controller for time-delay systems by CDM. In CDM method, the coefficient of the target characteristic polynomial is obtained by using the convenient chosen CDM parameters such as equivalent time constant, stability index, and stability limit index. For the time delay systems, delay is approximated by rational function and after that CDM method apply. If the approximation of the accuracy rate is increased, the result from the CDM method will show better performance. The using of CDM method may be more suitable by considering that most of the industrial applications have time-delays.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/1376
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3383.pdf1.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.