Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1363
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYıldırım, Deniztr_TR
dc.contributor.authorKüçük, Fuattr_TR
dc.date2002tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-12T12:47:22Z-
dc.date.available2015-05-12T12:47:22Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/1363-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, ilk olarak gerilimi ve frekansı ayarlanabilir bir güç kaynağı tasarlanmış ve gerçeklenmiştir. Seçilen bazı magnetik malzemeler, güç kaynağından elde edilen değişik frekans ve genlikteki sinüzoidal gerilimlerle beslenmiştir. Her çalışma noktası için magnetik malzemelerin elektriksel büyüklükleri (besleme gerilimi ve akımı) bir analog – dijital dönüştürücü ile örneklenip bilgisayara aktarılmıştır. Sayısal değerleri bilinen elektriksel büyüklüklerden yola çıkılarak, magnetik malzemenin ölçüm yapılan her çalışma noktası için kayıp değerleri bulunmuştur. Kayıp değerlerinin bir kısmı, magnetik malzemelerin kayıp modellerinin oluşturulmasında, geri kalanı ise modellerin testinde kullanılmıştır Modellerin kurulmasında üç boyutlu yüzey uydurma tekniği uygulanmıştır. Bulunan matematiksel modellerden en uygun olanlarının, logaritmik ifade içeren denklemler olduğu görülmüştür. Test için ayrılan kayıp değerleri ile kurulan modellerin verdiği sonuçlar karşılaştırılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, a variable-frequency variable-amplitude power supply has first been designed and constucted. Sinusoidal voltages at different frequencies have been applied to different samples of magnetic cores. The voltage and current values are sampled using an A/D converter for different operating points and recorded to a computer. The power losses at each operating point is then determined from these sampled electrical quantities. Some of these loss values are used for mathematical modelling using three-dimensional surface fitting algorithm while other ones are reserved for testing the developed model. It has been observed that the logarithmic functions produced the best surface fitting results. The results of experimental loss values and those of obtained from the developed model are in good agreement.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectGerilimi ve frekansı ayarlanabilir güç kaynağıtr_TR
dc.subjectmagnetik kayıplartr_TR
dc.subjectlineer regresyontr_TR
dc.subjectkayıp modellemetr_TR
dc.subjectVariable voltage and frequency power supplyen_US
dc.subjectmagnetic core lossesen_US
dc.subjectlinear regressionen_US
dc.subjectcore loss modelingen_US
dc.titleMagnetik Malzemelerde Kayıpların Ölçülmesi Ve Modellenmesitr_TR
dc.title.alternativeMeasuring And Modeling Magnetic Core Lossesen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentElektrik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentElectrical Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1504.pdf1.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.