Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/13003
Title: Robotlar İçin Aktif İşitsel-görsel İnsan Takibi
Other Titles: Active Audio-visual Human Tracking For Robots
Authors: İnce, Gökhan
Bayram, Barış
10076177
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: İnsan-robot Etkileşimi
Yapay Zeka
Robotik
Bilgisayar Görüsü
Sinyal İşleme
Sensör Füzyonu
Human-robot Interaction
Artificial Intelligence
Robotics
Computer Vision
Signal Processing
Sensor Fusion
Issue Date: 16-Jun-2015
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu tezde, işitsel ve/veya görsel olarak karmaşık çevreler ve şartlar altında robotların algılama yetisini iyileştirmek için, çoklu kipli/sensörlü sistem tasarlanılmıştır. Gerçek zamanda koşan bu sistem 1) işitme kipi, bu kipe destek olması amacıyla 2) görme kipi ve bu iki kipten gelen verilere dayalı akıllı davranış örüntüleri yaratmak için önerilen 3) hareket kipi olmak uzere üç kipten oluşmaktadır. Ortamdaki konuşmacının tespiti, lokalizasyonu ve takibi, işitme ve görü kiplerinin, bağımsız olarak gercekleştirdiği başlıca görevleridir.
In this thesis, a multimodal system is designed in the form of an active audio-visual perception in order to improve the perceptual capability of a robot in a noisy environment. The system running in real-time uses 1) audition modality, 2) a complementary vision modality and 3) motion modality incorporating intelligent behaviors based on the data obtained from both sensory modalities. In this system, the detection, localization and tracking of the speaker are the main tasks of audition and vision modalities independently.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/13003
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10076177.pdf2.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.