Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12871
Title: Bir Kombine Çevrim Santralin Ekserji Analizi
Other Titles: Exergy Analysis Of A Combined Cycle Plant
Authors: Aydın, Murat
Güngör, Alper
Enerji Bilim ve Teknoloji
Energy Sciences and Technologies
Keywords: Enerji
Makine Mühendisliği
Energy
Mechanical Engineering
Publisher: Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Abstract: Bu tez çalışmasında bir dizel motorlu kombine çevrim santralinin ekserji analizi yapılmıştır. Bunun için 13 dizel motordan ve bir buhar türbininden oluşan bir kombine çevrim santral, temel bileşenlerine indirgenerek bu bileşenlerin giriş ve çıkış noktalarında iki farklı hava sıcaklığında ölçülen sıcaklık, basınç ve debi değerleri kullanılmıştır. Bu değerler vasıtasıyla termodinamik özelikler, termodinamik özelikler vasıtasıyla da akımların ekserji değerleri hesaplanmıştır. Akım noktalarındaki ekserji değerleri, bileşenler için türetilmiş ekserji dengesi ve verim denklemlerinde yerine konarak ekserji kayıpları ve ikinci kanun verimleri hesaplanmıştır. Sonuçlar kıyaslamalı olarak değerlendirilmiştir.
In this study Exergy Analysis is applied to a combined cycle plant with diesel engines. In order to do this, an actual combined cycle plant which is composed of 13 diesel engines and a steam turbine is simplified to its main components and measured temperature and pressure values at two different ambient temperatures at the inlet and outlet sections of these components are used. Using these values, thermodynamic properties are defined and by using thermodynamic properties, the exergy values are calculated. These calculated exergy values are put into exergy balance and 2.law efficiency equations derived for the main components and exergy destructions and 2.law efficiencies of components are calculated. The results are discussed with comparisons.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/12871
Appears in Collections:Enerji Bilim ve Teknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
301091032.pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.