Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12835
Title: Dijital Radyografi Kullanılarak Teğet Tekniği İle Çelik Borularda Cıdar Kalınlığı Tayini
Other Titles: Determination Of Steel Pipe Wall Thickness Via Tangent Technique Using Digital Radiography
Authors: Altınsoy, Nesrin
Çobanoğlu, Murat
Enerji Bilim ve Teknoloji
Energy Sciences and Technologies
Keywords: Enerji
Mühendislik Bilimleri
Nükleer Mühendislik
Energy
Engineering Sciences
Nuclear Engineering
Publisher: Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Abstract: Bu çalışmada amaç, dijital radyografi kullanılarak çelik borularda cidar kalınlığı ölçümü yapmaktır. Boru numunelerinin cidar kalınlıkları radyografik teğet tekniği ile ölçülmüştür. Deneysel çalışmada ?foX-Rayzor? dijital radyografi sistemi kullanılarak, farklı çap ve cidar kalınlığındaki boruların X-ışını radyografi çekimleri yapılmıştır. Kullanılan sistem, düzlem panel detektörlü bir sistem olup, dedektörden elde edilen radyografik görüntünün bilgisayara anında aktarılması sayesinde, boruların cidar kalınlıklarını hassas ve hızlı bir şekilde tespit etmek mümkün olmuştur. Çekimler, çalışma parametreleri olan ?kaynak detektör mesafesi? ve ?kaynak puls değerleri? değiştirilerek tekrarlanmıştır.Elde edilen dijital görüntüler üzerinden doğrudan cidar kalınlıkları okunmuş ve eş zamanlı olarak da dijital görüntünün piksel şiddeti değişim profilinden faydalanılarak kalınlık tespiti yapılmıştır. Parametrelerin değişimine bağlı olarak hata grafikleri çizilmiştir. Bu grafiklere göre kaynak detektör mesafesi arttıkça hatanın azaldığı görülmüştür. Puls değişiminin ise hata payını etkilemediği sadece dijital görüntünün kalitesini etkilediği gözlenmiştir.
The aim of this study is to make steel pipe wall thickness measurements using digital radiography. The wall thicknesses of pipe samples are measured using the radiographic tangent technique. In the experimental study, X-ray radiography shots of pipes with various diameters and wall thicknesses are done using the digital radiography system, ?foX-Rayzor?. This system, having a flat-panel detector, provides a spontaneous transfer of the radiographic image, obtained from the detector, to the computer, and enables the quick and precise detection of pipe wall thicknesses. The shots are repeated by changing the operating parameters; ?source-detector distance? and ?resource pulse value?. The wall thicknesses are directly read from the obtained digital images and the thickness detection is simultaneously done with the help of pixel intensity variation profile. The error graphs are plotted depending on the changes of parameters. According to these graphics, the error decreases as the source-detector distance increases. It is also observed, that the change of pulse does not affect the margin of error, but only affects the quality of digital image.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/12835
Appears in Collections:Enerji Bilim ve Teknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
301001006.pdf5.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.