Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12821
Title: Rüzgar Türbini Kulelerinde Yapısal Titreşim Analizi
Other Titles: Structural Vibration Analysis On Wind Turbine Towers
Authors: Barutçu, Burak
Açık, Onur
Enerji Bilim ve Teknoloji
Energy Sciences and Technologies
Keywords: Enerji
Modal analiz
Rüzgar enerjisi
Rüzgar türbinleri
Yapısal analiz
Energy
Modal analysis
Wind energy
Wind turbines
Structural analysis
Publisher: Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Abstract: Bu tez çalısmasında konik kesitli çelik bir kuleye sahip yatay eksenli üç kanatlı rüzgar türbinlerinin statik ve dinamik yükleme etkisindeki davranısları ve kesit analizleri yapılmıstır. ncelenen türbin Enercon E-48 rüzgar türbini olup, 54.55 metre yükseklige sahip daire kesitli bir çelik kule üzerinde durmaktadır. Yükseklik boyunca farklı çap ve et kalınlıklarına sahip olan kule 3 ayrı parça olarak EN10025 yapı çeliginden imal edilmistir. SAP2000 yazılımı kullanılarak hazırlanan matematik model kullanılarak özagırlık kuvvetleri ile statik rüzgar yükü durumu, ardından da zaman serisi seklindeki rüzgar yükü girdisi ile dinamik analiz yapılmıstır. Tüm bunların sonucu olarak kulenin dogal frekansları, yerdegistirmeleri ve kesit iç kuvvetlerine ulasılmıstır ve böylece kulenin genel yapısal davranısı ile ilgili sonuçlar elde edilmistir.
In this study, structural behaviours under static and dynamic loads of a three bladed horizontal axis wind turbine on a conical shaped tower has been investigated. Within this scope, the investigated wind turbine is an Enercon E-48 wind turbine at the top of a 54.55 meter tower. The tower is manufactured as three segments made up of EN10025 structural steel with various wall thicknesses. After modelling the tower via SAP 2000 software the analsis run both for the static and dynamic forces with gravity and wind load cases. As a result; natural frequencies, displacements and section stresses have been achieved. Thus, structural behaviour of the whole tower system have revealed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/12821
Appears in Collections:Enerji Bilim ve Teknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
301071022.pdf2.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.