Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12785
Title: Nükleer Santralların Maliyet Analizi
Other Titles: Cost Analysis For Nuclear Power Plants
Authors: Tuğrul, A. Beril
Turanlı Orakçı, Zeynep Hazal
Enerji Bilim ve Teknoloji
Energy Sciences and Technologies
Keywords: Enerji
Maaliyet analizi
Nükleer enerji
Energy
Cost analysis
Nuclear energy
Publisher: Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Abstract: Bu yüksek lisans tez çalışması ile farklı nükleer enerji santral tipleri için maliyet analizi çerçevesinde inceleme yapılması amaçlanmıştır. Maliyet hesaplamalarında nükleer santrallerin ilk yatırım, işletme-bakım ve yakıt maliyeti ele alınmıştır. Yatırım maliyeti, genel olarak, işletmenin kurulum aşamasındaki giderlerini kapsamaktadır. Yatırım maliyeti içinde; çelik, beton, ve (kurulum sırasındaki) işçilik giderleri gibi tesisin inşaası için gerekli harcamaları ve mühendislik hizmetleri ile makina ekipmanları vb harcamaları içermektedir. Bu bağlamda, yatırım maliyeti, kimi kez kurulum maliyeti olarak da ifade edilebilmektedir. İlk yatırım maliyeti, doğrudan, dolaylı ve diğer maliyet grupları için ayrı ayrı incelenmiştir. Doğrudan maliyet içinde yer alan ilgili harcamalar, reaktör ekipmanları, türbin ekipmanları, elektrik ekipmanları, soğutma sistemleri, yardımcı ekipmanlarla montaj maliyetleridir. Dolaylı maliyet içinde de tasarım ve mühendislik, proje yönetimi ve hizmete alma maliyetlerine yer verilmektedir. Diğer maliyet nitelemesi altında ise; doğrudan ve dolaylı maliyet grupları içinde yer almayan, örneğin; eğitim, vergi-sigorta, taşıma ve lojistik, kurucu maliyeti, yedek parça ve beklenmeyen giderler bulunmaktadır. Söz konusu maliyet kalemleri farklı ülkelerdeki kurulum örnekleri üzerinden analiz edilmektedir. İşletme ve bakım maliyetleri, işletmenin güvenli ve düzenli şekilde çalışmasını sağlamak üzere yapılan harcamaları kapsamaktadır. Bu bağlamda, işletmenin çalışması için istihdam edilen personelin maaşları, olabilecek arızalara ve/veya periyodik olarak değiştirilecek elemanlar için yeterli yedek parça bulundurulmasını ve ekipman bakımının düzenli yapılmasına yönelik harcamaların toplamını oluşturmaktadır. Yakıt maliyeti ise işletmede kullanılan yıllık yakıt harcama maliyetidir. Nükleer santrallerde yakıt olarak genellikle uranyum kullanıldığı için uranyum fiyatları ile doğru orantılıdır. Öz olarak, toplam maliyeti oluşturan, yatırım, işletme-bakım ve yakıt maliyetleri incelenmiş ve değişik reaktör tiplerinde oluşan farklılıkların görülmesi hedeflenmiştir.
The purpose of this study is to investigate the cost analysis of different type of nuclear power plants. In other words as the items of total cost; capital cost, operation-maintenance cost and fuel cost are investigated in cost calculation of nuclear power plant. Capital cost generally contains the expenses of building period of nuclear power plants. Capital cost was analysed for direct, indirect and other costs. Operating and maintenance costs cover the expenses that provide work of nuclear plants safely and regularly. Fuel cost is the total annual cost associated with the "burnup" of nuclear fuel resulting from the operation of the unit. All these items are investigated seperately. Briefly under the circumstances of nuclear power plant type, installation year and reactor properties, the items of total cost were tried to analyse and differences of varies reactor types were purposed to be introduced.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/12785
Appears in Collections:Enerji Bilim ve Teknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
301091112.pdf1.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.