Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12762
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorOnaygil, Sermintr_TR
dc.contributor.authorÖzüpak, Özgür Sahintr_TR
dc.date2008tr_TR
dc.date.accessioned2017-01-27T12:22:20Z-
dc.date.available2017-01-27T12:22:20Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/12762-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2008tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2008en_US
dc.description.abstractBu tez çalışması kapsamında, dünyada ticari binalarda uygulanan enerji performans standartlarının ve kriterlerinin incelenmesi, Türkiye'de Mayıs 2007'de yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesinde oluşturulacak ilgili yönetmelikler için öneriler geliştirilerek eksikliklerin giderilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada, dünyada ve özellikle Avrupa Birliği'nde, ticari binaların enerji performansı ile ilgili direktif, kanun, yönetmelik ve standartlar tespit edilmiş ve Enerji Verimliliği Kanunu'nda oluşturulması zorunlu kılınan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği için standartlara bağlı öneriler sunulmuştur. Ayrıca, ticari binaların genel özellikleri, kullanım şekillerine göre sınıflandırılması ve enerji tüketimini etkileyen başlıca faktörler tez kapsamında değerlendirilmeye çalışılmıştır.Tezde, Avrupa Birliği kapsamında Bina Enerji Performans Direktifi, bu direktif çerçevesinde oluşturulan enerji performansı ile direk bağlantılı CEN standartlarının genel özellikleri, enerji performans kriterleri, konu ile ilgili komisyonların yayınladıkları standartlar ortaya çıkartılmıştır. Binalarda enerji performansı ve verimliliğinin arttırılması ile ilgili çalışmalar ve ticari binalara yönelik oluşturulan kriterler ülkelere göre irdelenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study is to improve the building energy performance criteria and to make a comparison between abroad and Turkey via the standarts which are used for the commercial buildings. In order to complete missing standarts on the regulations, suggestions are made. Also importing the standarts which are related with the frame of the Energy Efficiency Law are recommended. The commercial buildings? general properties and classifications according to types using the principals with energy characters are investigated. The ratios of energy consumptions of building technical systems are given in this study. All over the world, specially in Europe, the Energy Performance Building Directives and regulations which are forced to be formed by Energy Efficiency Law, are pointed out. Recommendation for the commercial buildings energy performance standarts in Turkey is made and the certification of the buildings are examined. In the conclusion, the lack of the energy performance standarts, which are well matched between Turkey and Europe, is shown.en_US
dc.publisherEnerji Enstitüsütr_TR
dc.publisherEnergy Instituteen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectEnerjitr_TR
dc.subjectEnerji performans analizitr_TR
dc.subjectEnerji tasarrufutr_TR
dc.subjectEnergyen_US
dc.subjectEnergy performance analysisen_US
dc.subjectEnergy savingen_US
dc.titleTicari Binalarda Enerji Performans Kriterlerinin Belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeThe Assessment Of The Energy Performance Criteria For The Commercial Buildingsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentEnerji Bilim ve Teknolojitr_TR
dc.contributor.departmentEnergy Sciences and Technologiesen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Enerji Bilim ve Teknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
301051038.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.