Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12756
Title: Nötronlara Maruz Kalan Zno:al İnce Filmlerde Optik Modelin İncelenmesi
Other Titles: Investigation Of Optical Model Of The Irradiated Zno:al Thin Films By Neutrons
Authors: Baydoğan, Nilgün
Özdurmuşoğlu, Teyfik
Enerji Bilim ve Teknoloji
Energy Sciences and Technologies
Keywords: Enerji
Fizik ve Fizik Mühendisliği
Nükleer Mühendislik
Daldırma kaplama yöntemi
Film kaplama
Nötron
Spin kaplama tekniği
Yarı iletken ince filmler
İyonize radyasyon
Energy
Physics and Physics Engineering
Nuclear Engineering
Dipping coating method
Film coating
Neutron
Spin coating technique
Semiconductor thin films
Ionizing radiation
Publisher: Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Abstract:  ince filmler soda-kireç cam taşıyıcılar üzerine sol-gel daldırarak kaplama yöntemi ile hazırlanmıştır. Al ile yapılan katkılandırılma üretilen ince filmlerin optik performansını etkilemiştir. Filmlerin optik özellikleri üzerine tavlama sıcaklığının, Al konsantrasyonun ve radyasyonun etkisi incelenmiştir. Nötronlara maruz kalan filmlerin optik performansı incelenmiştir. Işınlanmış ve ışınlanmamış filmlerin optik özellikleri karşılaştırılmıştır. Işınlama sonrasında ZnO:Al ince filmlerin kırılma indisi artmış, fakat sönüm katsayısı azalmıştır. Nötronlarla ışınlandıktan sonra filmlerin optik bant aralığının azaldığı tespit edilmiştir.
Al katkılı ZnO (ZnO:Al) ince filmler soda-kireç cam taşıyıcılar üzerine sol-gel daldırarak kaplama yöntemi ile hazırlanmıştır. Al ile yapılan katkılandırılma üretilen ince filmlerin optik performansını etkilemiştir. Filmlerin optik özellikleri üzerine tavlama sıcaklığının, Al konsantrasyonun ve radyasyonun etkisi incelenmiştir. Nötronlara maruz kalan filmlerin optik performansı incelenmiştir. Işınlanmış ve ışınlanmamış filmlerin optik özellikleri karşılaştırılmıştır. Işınlama sonrasında ZnO:Al ince filmlerin kırılma indisi artmış, fakat sönüm katsayısı azalmıştır. Nötronlarla ışınlandıktan sonra filmlerin optik bant aralığının azaldığı tespit edilmiştir.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/12756
Appears in Collections:Enerji Bilim ve Teknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
301091076.pdf3.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.