Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12754
Title: Enerji Verimli Elektrikli Cihazlar İçin Geçerli Mevzuatın Split Klimalar Özelinde İncelenmesi
Other Titles: Investigation Of Current Regulation For Energy Efficient Electrical Equipment By The Case Of Split Airconditionerinvestigation Of Current Regulation For Energy Efficient Electrical Equipment By The Case Of Split Airconditionerinvestigation Of Current Regulation For Energy Efficient Electrical Equipment By The Case Of Split Airconditionerinvestigation Of Current Regulation For Energy Efficient Electrical Equipment By The Case Of Split Airconditionerinvestigation Of Current Regulation For Energy Efficient Electrical Equipment By The Case Of Split Airconditioner
Authors: Onaygil, Sermin
Özçam, Ömer
Enerji Bilim ve Teknoloji
Energy Sciences and Technologies
Keywords: Energy
Energy saving
Split climate
Publisher: Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Abstract: Yirminci yüzyılda gerçekleşen iki dünya savaşının ana temalarından biri enerji arzıydı. 1973 yılından önce enerjinin temini ve maliyeti ile ilgili olarak ülkelerin gündeminde hiçbir problem olmamasına rağmen, 15 Ekim 1973 tarihinde Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Birliği olan OPECe Mısır ve Suriye?nin de eklenmesi ile oluşan OAPECin ilan ettiği petrol ambargosu bir enerji krizi ile sonuçlanmıştır. Bu olaydan sonra petrol fiyatları ve genel olarak enerji fiyatlarında ciddi bir yükseliş gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler sonucunda ülkeler enerji bağımlılıklarını ve enerji arz güvenliklerini gözden geçirmeye başlamışlardır. Özellikle elektrik üretiminde bir can simidi olarak görünen nükleer enerjide 1979 yılında gerçekleşen Three Mile Island kazası ve 1986 yılında Ukranya?daki Çernobil kazaları ile ciddi bir prestij kaybına uğramıştır. Bu arada 1990lı yıllarda etkisini yavaş yavaş göstermeye başlayan küresel ısınma ve fosil yakıt rezervlerin azalması ile de ülkeler alternatif enerji kaynaklarına yönelmeye başlamışlardır. Diğer yandan, alternatif enerji kaynaklarının en büyük sorunları olan baz enerji olarak kullanılamamaları ve depolanmalarındaki problemler bu yakıtların ekonomik olarak yeterli düzeyde kullanılabilmelerini engellemektedir. Bu nedenle var olan enerjinin daha verimli kullanılması gündemdeki yerini her zaman korumuş ve enerji verimliliği tüm dünyada önem kazanmıştır. Bu yüksek lisans tezinin ilk bölümünde enerji verimliliği kavramı incelenmiştir. Daha sonra ABD, AB, Japonya ve Türkiye?nin enerji verimliliği; bu ülkelerin enerji politikaları ile birlikte ABD, AB ve Türkiye?de enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik uygulamalar için çıkarılan yasalar ve halihazırda uygulanan programlar kapsamında tartışılmıştır. Bir sonraki aşamada enerji verimli cihazlar için yapılan çalışmalar ve özellikle ülkemizi de ilgilendiren Avrupa Birliği gündemindeki ECODESIGN direktifleri ele alınmıştır. Bunu takip eden süreçte, iklimlendirme sektörü dünya ve ülke genelinde incelenip, bu sektörün kapsadığı dört alandan biri olan soğutma konusu ithalat, ihracat ve kullanımsal açıdan değerlendirilmiştir. Ardından ülkemizde yaklaşık olarak yılda 2,5 milyon adet üretilen split klimaların teknik özellikleri ve ülkelere göre enerji verimliliği rakamları incelenmiştir. Tezin uygulama kısmında ülkemizde bulunan split klimaların teknik özellikleri ve enerji verimliliği rakamları incelenmiştir. Son bölümde ise kullanımda bulunan toplam 7 milyon adet split klimanın içinde bulunan 5 milyon adet eski teknoloji içeren klimaların yeni teknoloji ile değiştirilmesi sonucunda ortaya çıkacak sonuçlar ortaya konup, bunun yapılabilmesi için kamu ve özel sektörün atabileceği adımlar önerilmiştir.
Enerji,Enerji tasarrufu,Split klima
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/12754
Appears in Collections:Enerji Bilim ve Teknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
301081055.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.