Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1270
Title: Dsp Kontrollü Da Elektronik Yük
Other Titles: Dsp Controlled Dc Electronic Load
Authors: Yıldırım, Deniz
Tanrıverdi, Osman
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: dijital kontrol
DA elektronik yük
digital control
DC elektronik yük
Issue Date: 7-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Son yirmi yılda, güç elektroniğindeki gelişmelerle, birçok uygulamada anahtarlamalı güç kaynakları güç elektroniğinin en popüler devreleri olmuşlardır. Bu nedenle, birçok tipte DA-DA çeviricileri tasarlanmıştır. Bu tezde yükseltici tipi DA-DA çeviricisi kullanılmıştır. Amaç giriş akımını sabit tutmaktır. Bu uygulamada çevirici DSP ile analog kontrole olan üstünlüğünden dolayı digital olarak kontrol edilmiştir. Endüstride birçok uygulamada kullanılan sabit akım çeken yükseltici tipi çevirici DA elektronik yük olarak adlandırılır. İlk olarak tezin amacı ve bu çalışmanın kullanım alanları anlatılmıştır. Boost çeviriciyi daha iyi anlamak için temel eşitlikler verilmiştir. Sistem cevabının elde edilmesi için kontrolör tasarımında transfer fonksiyonların çıkartılması gerekir. Bunun için DA transformatör model ve AA küçük işaret eşdeğer devre modelleri çıkartıldı. Devrenin güç kısmı elemanlarının seçimi devrenin çalışmasında önemli bir konudur. Bunun için tez yararlı bir rehberlik sunar. Devre güç kısmı elemanlarının seçim kriterlerinin anlatımı sonrasında her bir elemanın değeri hesaplanmıştır. Transfer fonksiyonları ve hesaplanmış büyüklüklerle birlikte dijital kontrolör tasarlanmıştır. Yazılım tasarımı tezin ikinci tasarım kısmıdır. Devreyi dijital olarak kontrol edebilmek için MC56F8023 DSP kullanılmıştır. Bu, 16 bit 32 Mhz lik bir Motorola DSPsidir. Bu çalışmada DSP programlamak için kullanılan yazılım geliştirme programı ve programda kullanılan DSP çevresel birimler gösterilmiştir. Sistem yazılım organizasyonu ve akış diyagramları da sırasıyla verilmiştir. Son olarak, simülasyonlar PSIM devre simülasyon programında yapılmış ve tez deneysel sonuçlarla sonlandırılmıştır. Çalışma devrenin bilgisayar aracılığıyla dijital olarak başarıyla kontrol edilebilmektedir. Herhangi bir analog verinin potansiyometre ile ayarlanması söz konusu olmayıp, devredeki her değer ve parametreler dijital olarak ayarlanabilmektedir.
In last two decades, with the improvement of the power electronics, switch mode power supplies have becomen most popular power electronics circuits in many applications. Thus, many types of DC-DC converters have designed. In this thesis, boost converter is used as a DC-DC converter. The aim is to let the input current to be constant which makes the current control necessary. Because of the priority to the analog control, boost converter is controlled digitally with DSP in this application. The boost converter that draws constant current is called “DC Electronic Load” which is used in industry for some applications. Firstly, there is an introduction to the aim and the usage areas of the work. In order to understand the boost converter, a detailed discussion on the operation and main equations of the converter are given. Controller design is required transfer function to get the sytem responses. For this, DC transformer model and AC small signal models are introduced. Power components selection is also important in the work of the circuit. Thesis provides useful guidence to design and select the power stage of the boost converter. After giving the selecting criterias, calculations of the values of the power stage components are done. With the help of the transfer functions and the components values, since control part of the application is digital, digital controller is designed. Software design is the second design part of the thesis. In order to control the converter digitally, MC56F8023 DSP is used as a digital signal processor. This is 32 bit, 32 Mhz DSP from Motorola. The software development programs for DSP programming and the peripherals of the MC56F8023 DSP used in the software program are introduced. Also, system software organization and data flows are given respectly. Finally, simulations of the system are done in PSIM and the thesis is concluded with the experimental results which consists of the waveforms and digital values. This work is concluded succesfully that the circuit can be controlled via computer digitally. There is no adjustment of analog values. Every values and parameters can be set digitally.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/1270
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10764.pdf2.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.