Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1260
Title: Doğrudan Tahrikli Rüzgâr Türbinleri İçin Enine-eksenel Akılı Kalıcı Mıknatıslı Senkron Generatör Tasarımı
Other Titles: The Design Of A Transversal Flux Permanent Magnet Synchronous Machine For Direct Driven Wind Turbines
Authors: Yıldırım, Deniz
Ege, Enes Selman
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: Rüzgâr enerjisi
Enine-eksenel (transversal) akılı senkron generatör
Çift rotor
Sonlu elemanlar analizi
Kalıcı mıknatıslı elektrik makineleri
Wind power
Direct-drive
Transversal flux synchronous generator
Dual-rotor
Finite element analysis
Permanent magnet electrical machines
Issue Date: 1-Oct-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada son 20-30 yıldır sürekli yeni türleri ortaya atılan enine-eksenel akılı makine yapısı ayrıntılı olarak incelenmiş ve özgün bir çift rotorlu yapı tanıtılmıştır. Yeni makinenin çalışma prensibi, farklı resimlerle zenginleştirilerek açıklanmıştır. Makinede oldukça fazla sayıda kullanıldığı için ayrıntılı bir tasarım gerektiren kalıcı mıknatıslar hakkında bilgi verilmiş ve manyetik devre kurularak hava aralığı uzunlukları hesaplanmıştır. Statorun doymaya girmemesi için gereken en iyi ölçüler yapılan hesaplarla tespit edilmiştir. Rotorların hareketine bağlı olarak endüklenen gerilim ifadesi çıkarılmış ve gerekli dalga şekilleri verilmiştir. Stator dişlerinin arasına konumlandırılmış olan sargı boyutlandırılarak stator dişi boyutları bulunmuştur. Bulunan boyutlardan yola çıkılarak makinenin tüm ölçüleri çıkarılmıştır. Örnek tasarım olarak 500 kW’lık bir makine seçilmiştir. Ayrıca yeni çift rotorlu yapının boşta ve anma gücünde çalışma durumu için simülasyonları yapılmış ve tasarım değerlerinin simülasyon değerleriyle büyük oranda örtüştüğü gözlemlenmiştir.
In this study the transverse axial flux machine structure that has seen many alternative propositions in the recent 20 years is analyzed and a unique dual-rotor structure is introduced. The operation principles are explained with several drawings. Some useful information is given about permanent magnets for which a detailed design procedure is required. They are widely explained and air gap lengths are calculated using the magnetic equivalent circuit. The optimal dimensions are determined using extreme value problem structure in order not to cause stator cores to saturate. The induced voltage expression is obtained which depends on the movement of the rotors. Moreover the according waveforms are given in a proper order. Using the design procedure of the coil in the stator core necessary stator teeth dimensions are found. After that every dimension of the new machine is obtained. For the design, a sample machine of a 500 kW power is used. In addition 3D simulations for no-load and full-load conditions of the new topology are performed and it is observed that the variables in the simulations coincide with the variables of the design.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/1260
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9869.pdf2.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.