Pera’da Resim Üretim Ortamı 1844-1916

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Sinanlar, Seza
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu tez 1844-1916 yılları arasında Pera merkezinde gelişen Resim Üretimini araştırmak üzere yapılmıştır. Araştırma kapsamında Pera'da yapılmış sergileri gösterir yeni bir sergi listesi çıkarılmış, sanatçı atölyelerini, sergi mekanlarını ve de resim araç gereçlerinin satıldığı dükkanları gösterir bir yerleşme planı oluşturulmuştur. Çalışmada A. Kamil, R. Delbeuf, L.C. Prétextat ve A. Thalasso'nun resim konulu yazılar incelenmiş, yazarların konu ettikleri, ?Osmanlı Resmi? ve ?Osmanlı'da Resim?, ?Osmanlı Sanatçıları? ya da ?Osmanlı olmayan Sanatçılar? şeklindeki tanımlamaları tez içinde tartışmaya açılmıştır. Pera'daki çok kültürlü yaşama paralel olarak, çok kimlikli Osmanlı yapısının gelişmekte olan Resim Sanatına ve de resim ortamına katkıları değerlendirilmiştir.
This treatise is focused on the artistic production in the hearth of the Pera between 1844-1916. All of our studies, along with a new catalog establishing artist activity during the above mentioned time period, reveal the environmental factors of the Pera. An idea of the concept of painting, necessary points tastes are taken from writing of A. Kamil, R. Delbeuf, L.C. Prétextat and A. Thalasso?s writings. The concepts treated from time to time like ?Ottoman Painting?, ?Painting in Ottomans?, ?Ottoman Artists? and ?Foreigner Artists? by these writers are brought into sharp relief. It is observed that the multicultural origin of Pera as well as the multinational structure of the Ottoman Empire affected both painting and the painting milieu.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2008
Anahtar kelimeler
Güzel Sanatlar, Sanat Tarihi, Pera, Resim, Resim dersi, Resim eleştirisi, Resim sanatı, Ressam dernekleri, Ressamlar, Sanat eleştirisi, Sanayi-i Nefise Mektebi, Fine Arts, Art History, Pera, Picture, Course of drawing, Painting criticism, Painting art, Painter associations, Painters, Art criticism, Academy of Fine Arts
Alıntı