Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12504
Title: Pera’da Resim Üretim Ortamı 1844-1916
Authors: Akın, Günkut
Sinanlar, Seza
227567
Sanat Tarihi
Art History
Keywords: Güzel Sanatlar
Sanat Tarihi
Pera
Resim
Resim dersi
Resim eleştirisi
Resim sanatı
Ressam dernekleri
Ressamlar
Sanat eleştirisi
Sanayi-i Nefise Mektebi
Fine Arts
Art History
Pera
Picture
Course of drawing
Painting criticism
Painting art
Painter associations
Painters
Art criticism
Academy of Fine Arts
Issue Date: 2008
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu tez 1844-1916 yılları arasında Pera merkezinde gelişen Resim Üretimini araştırmak üzere yapılmıştır. Araştırma kapsamında Pera'da yapılmış sergileri gösterir yeni bir sergi listesi çıkarılmış, sanatçı atölyelerini, sergi mekanlarını ve de resim araç gereçlerinin satıldığı dükkanları gösterir bir yerleşme planı oluşturulmuştur. Çalışmada A. Kamil, R. Delbeuf, L.C. Prétextat ve A. Thalasso'nun resim konulu yazılar incelenmiş, yazarların konu ettikleri, ?Osmanlı Resmi? ve ?Osmanlı'da Resim?, ?Osmanlı Sanatçıları? ya da ?Osmanlı olmayan Sanatçılar? şeklindeki tanımlamaları tez içinde tartışmaya açılmıştır. Pera'daki çok kültürlü yaşama paralel olarak, çok kimlikli Osmanlı yapısının gelişmekte olan Resim Sanatına ve de resim ortamına katkıları değerlendirilmiştir.
This treatise is focused on the artistic production in the hearth of the Pera between 1844-1916. All of our studies, along with a new catalog establishing artist activity during the above mentioned time period, reveal the environmental factors of the Pera. An idea of the concept of painting, necessary points tastes are taken from writing of A. Kamil, R. Delbeuf, L.C. Prétextat and A. Thalasso?s writings. The concepts treated from time to time like ?Ottoman Painting?, ?Painting in Ottomans?, ?Ottoman Artists? and ?Foreigner Artists? by these writers are brought into sharp relief. It is observed that the multicultural origin of Pera as well as the multinational structure of the Ottoman Empire affected both painting and the painting milieu.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/12504
Appears in Collections:Sanat Tarihi Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
402022005.pdf3.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.