Robert Schumann’s Miniature Piano Pieces Related To Literary Ideas

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2010
Yazarlar
Tekin, Hyun Sook J.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu tezin amacı, edebi fikirlerin Schumann`ın minyatür piyano parçalarını nasıl etkilediğini araştırmaktır. Bu tezde Schumann`in müziğinin Jean Paul Richter`in ve E.T.A. Hoffmann`ın edebi dünyası ile ilişkisi araştırılmıştır, örneğin müziğin hikayalerle, cümlelerle, şiir kıtalarıyla, sembolik görüntülerle/imajlarla ve bireysel edebi fikirlerin ana temalarıyla nasıl ilişkisi olduğu gibi. Bu çalışma ayrıca Schumann`ın edebi ve düşsel kahramanları Florestan ve Eusebius`un etkisi üzerine odaklanır, Florestan ve Eusebius karakterlerinin Schumann`ın erken döneminde (1834-1848) önemli bir rolü olduğu gerçeğini dile getirir. Bu karakterler Schumann`ın minyatür piyano müziğinin sembolik müzik çekirdeği olmuşlardır. Bu tezde Florestan Sturm ve Drang`la, Eusebius ise Biedermeier karakteriyle ilişkilendirilmektedir. Schumann tarafindan kısa formların sıklıkla kullanımı, bunların şiirle, şarkı formuyla ve Lieder ile olan ilişkisiyle birlikte ele alınmaktadır. Analiz kısmında, Schumann`ın tüm seçilen eserleri tartışılır ve analiz edilir. Her birinin başlıklarının gerçeklere dayalı bilgisi ve saklı anlamları ile ifade edici kelimeleri incelenir. Florestan ve Eusebius ile ilgili olarak, bunların müzikteki ritmlerinin, tempolarının, ölçülerinin, müzikal dizilerinin ve imajlarının dile getirildiği diğer bir bölüm de vardir. Son olarak, müziğin çalınarak icra edilmesinde ve otantik yorumunda, edebi fikirlerle olan ilişkisinin önemine bir kez daha vurgu yapılır.
The purpose of this thesis is to research how literary ideas influenced Schumann?s miniature piano pieces. In the thesis, the relationship of Schumann?s music to the literary world of Jean Paul Richter and E. T. A. Hoffmann has been studied, for example, how the music is related to the stories, sentences, stanzas, symbolical images and plots of the individual literary ideas. This study also focuses on the influence of the literary and fictional figures of Schumann, Florestan and Eusebius. It discusses the fact that the Florestan and Eusebius characters have an important role in the early period of Schumann, 1834-1848, in which they become the symbolical musical core of Schumann?s miniature piano music. In this thesis Florestan is related to Sturm und Drang and Eusebius is related to the Biedermeier character. The frequent use of short forms by Schumann is discussed together with the relationship to poetry, song form, and Lieder. In the analysis part, all the selected works of Schumann are discussed and analyzed. The factual information and hidden meanings of the individual titles and expression words are studied. There is another section about Florestan and Eusebius in music in which the related rhythms, tempi, meters, musical progressions, and images are discussed. Finally, it is stressed once more the importance of the music?s relationship to literary ideas for the performance practice and authentic interpretation.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010
Anahtar kelimeler
Müzik, 19. yüzyıl, Alman müziği, Müzik eserleri, Müzik sanatı, Piyano, Robert Schumann, Music, 19th century, German music, Music works, Music art, Piano, Robert Schumann
Alıntı