Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12267
Title: Baskılı devre ve dalga kılavuzu yapılarının iki boyutlu iletim hattı metodu ile elektromanyetik uyumluluk analizi
Other Titles: Emc Analysis Of Pcb And Waveguide Structures Using 2d Parallel Tlm Algorithm
Authors: Ergene, Lale Tükenmez
Altınbaşak, Caner
371502
Hesaplamalı Bilim Ve Mühendislik
Computational Science and Engineering
Keywords: Elektromanyetik uygunluk
Elektrik hatları
Electric lines
Electromagnetic compatibility
Publisher: Bilişim Enstitüsü
Institute of Informatics
Abstract: Aksi İletim Hattı Matris Metodu olarak bilinen İletim Hattı Modellemesi (TLM), devre eşdeğerleri kullanarak alan problemleri çözmek için sayısal bir tekniktir. Bu Maxwell denklemlerinden ve sürekli iki-telli iletim hatlarının bir ağ üzerinde gerilim ve akımlar için denklemler arasındaki denklik dayanmaktadır. Bu çalışmada, homojen medya ve homojen olmayan ortamlar 2D elektromanyetik dalga ve yayılma problemleri TLM tarafından çözülür ve analitik ve sonuçları karşılaştırılmıştır. TLM algoritması paralel bir uygulama, iki farklı yapılara uygulanmaktadır. Bunlardan biri dikdörtgen bir dalga kılavuzu ve diğeri, temel PCB yığın kalmıştır.Dalga kılavuzunun sonuçları analitik sonuçları ile karşılaştırılır.PCB yığın-up sonuçları sonlu elemanlar yöntemiyle elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılır.
Transmission Line Modeling (TLM), otherwise known as the Transmission Line Matrix Method, is a numerical technique for solving field problems using the circuit equivalents. It is based on the equivalence between Maxwell's Equations and the equations for voltages and currents on a mesh of continuous two-wire transmission lines. In this study, 2D electromagnetic wave and diffusion problems in homogeneous media and inhomogeneous media are solved by TLM and analytically and results are compared. A parallel implementation of TLM algorithm is applied to two different structures. One of them is a rectangular waveguide and the other is the a basic PCB stack up. The results of the waveguide is compared with analytical results. Results of the PCB stack-up is compared with results from finite elements method.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Ensititüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/12267
Appears in Collections:Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
702041003.pdf833.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.