Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12263
Title: Yeni Bir Paralel Programlama Dili Fortress: Özellikleri Ve Uygulamaları
Other Titles: A New Parallel Programing Language Fortress:features And Applications
Authors: Dalfes, H. Nüzhet
Üney, Erdem
371537
Hesaplamalı Bilim Ve Mühendislik
Computational Science and Engineering
Keywords: C (Bilgisayar program dili)
Koşut programlama (Bilgisayar bilimi)
C (Computer program language)
Parallel programming (Computer science)
Publisher: Bilişim Enstitüsü
Institute of Informatics
Abstract: Bilgisayar sistemleri çok hızlı bir şekilde büyümektedirler. DARPA, 2010 yılı için peta-ölçekli bir bilgisayar sisteminin gereksinimi ve yapılabilirliğini öngördü. 2003 yılında bir çok firmayla bir proje başlattı. Şimdi, proje bitmek üzereyken ve milyonlarca dolar projeye aktarılmışken, projenin getirisi üç tane yüksek başarımlı yüksek işlevselli programlama dili oldu. Bu dillerden bir tanesi Fortress. Fortress, matematik gösterim temelli, değişken tipleri sıkı olarak takip edilen, blok tabanlı ve kesin olarak paralel bir bilgisayar programlama dilidir. Fortress'i ilginç kılan, yüksek işlevsellikli ve bilim yönlü yapısıdır. Bu çalışmada Fortress'in iç dinamiklerini inceledi. Performansını ölçmek için çeşitli testler yapıldı ve sonuçları tartışıldı.
Bilgisayar sistemleri çok hızlı bir şekilde büyümektedirler. DARPA, 2010 yılı için peta-ölçekli bir bilgisayar sisteminin gereksinimi ve yapılabilirliğini öngördü. 2003 yılında bir çok firmayla bir proje başlattı. Şimdi, proje bitmek üzereyken ve milyonlarca dolar projeye aktarılmışken, projenin getirisi üç tane yüksek başarımlı yüksek işlevselli programlama dili oldu. Bu dillerden bir tanesi Fortress. Fortress, matematik gösterim temelli, değişken tipleri sıkı olarak takip edilen, blok tabanlı ve kesin olarak paralel bir bilgisayar programlama dilidir. Fortress'i ilginç kılan, yüksek işlevsellikli ve bilim yönlü yapısıdır. Bu çalışmada Fortress'in iç dinamiklerini inceledi. Performansını ölçmek için çeşitli testler yapıldı ve sonuçları tartışıldı.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Ensititüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/12263
Appears in Collections:Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
702051007.pdf936.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.