Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12259
Title: Gerçek Bir Damar İçinde Newtonıan Olmayan Kan Akışı Benzetimi
Other Titles: Non-newtonian Blood Flow Simulation In A Realistic Artery
Authors: Çelebi, Serdar
Türkeri, Hasret
371525
Hesaplamalı Bilim Ve Mühendislik
Computational Science and Engineering
Keywords: Biyomühendislik
Bioengineering
Publisher: Bilişim Enstitüsü
Institute of Informatics
Abstract: Bu çalışmamızda non-Newtonian özelliklerin etkileri gerçekçi atardamar geometrisi üzerinde incelenmektedir. Kullanılan geometri insan CT verisinden elde edilmiştir. Üç boyutlu Navier Stokes denklemi üç farklı non-Newtonian model; Carreau, Casson ve Generalised Power method ve Newtonian viscosity modeli ile birleştirilerek çözüldü. Ayrıca bu çalışmada damar çeperlerinin akışkana olan etkileri de göz önüne alınmıştır. Damar duvarı hem sabit hemde hareketli olduğu durumlarda simulasyon yapılarak her iki durum için de non-Newtonian etkiler incelenmiştir. Damar duvarının hareketli kabul edildiği durumda, damar duvarı doğrusal elastic, izotropik özelliklere sahip olduğu kabul edilmiştir. Sonuçlar düşük Reynold sayılı akışlarda non-Newtonian özelliklerin önemli etkilere sahip olduklarını göstermektedir.
At present study, the effects of non-Newtonian viscosity are investigated on a realistic arterial domain. The used geometry was reconstructed from human CT data. Three dimensional Navier Stokes equation with three different non-Newtonian viscosity models; Casson, Carreau and Generalised Power Method is solved using finite volume method. At the input of the common carotid artery, experimental flow data which were obtained from a real artery bifurcation inlet are used. The response of vessel wall to the blood flow is also considered. The vessel wall is taken into account as isotropic and linear elastic material. The results of viscosity models in each cases, rigid wall and moving wall, are compared and discussed. The results show that non-Newtonian viscosity has significant importance on WSS and velocity distribution at low Reynolds number.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Ensititüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/12259
Appears in Collections:Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
702071009.pdf2.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.