Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12141
Title: Değişik Yükleme Durumlarında Polipropilenin Gerilme Gevşemesine Bağlı Olarak Viskoelastik Davranışının İncelenmesi
Other Titles: Viscoelastic Behavior Of Polypropylene Based On Stress Relaxation Under Various Loadings
Authors: Akkurt, Selma
Ataç, Semih
İmalat
Manufacturing
Keywords: Polipropilen
Gerilme Gevşemesi
Viskoelastiklik
Polypropylene
Stress Relaxation
Viscoelasticity
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Çevrimli ön yüklemeden önce ve sonra polipropilenin viskoelastik davranışı gerilme gevşemesi testleriyle incelenmiştir. Gevşeme testleri, kapalı döngü, elektrohidrolik, servokontrollü test makinesi yardımıyla basit tek eksenli çekme ve çevrimli ön yüklemeden sonra uygulanmıştır. Testler, farklı şekil değiştirme hızlarında, çevrim sayılarında ve şekil değiştirme aralıklarında yapılmıştır. Deneysel veriler, lineer viskoelastik model kullanılarak teorik sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Hesaplanan sonuçlar, deneysel sonuçlarla birbirine uymaktadır. Geniş sferulitli düz polipropilenin histeriz döngüsünün karakteristik şekli, pervane şeklindedir. Lineer viskoelastik model, polipropilenin viskoelastik karakteristiklerini açıklamaktadır. Gerilme gevşemesi davranışı, morfolojiye, şekil değiştirme aralığına ve testlerin yapılışına bağlıdır.
The viscoelastic behavior of polypropylene before and after cyclic preloading was investigated by stress relaxation tests. Relaxation tests were performed after a simple uniaxial tension and after the cyclic preloading by use of a closed loop, electrohyraulic, servocontrolled testing machine. The tests were conducted under different sets of strain rate, number of cycles and strain amplitude. The experimental data were compared with theoretical results analyzed by use of a linear viscoelastic model. Calculated results agree well with the experimental ones. The distinctive shape of hysteresis loop, termed a propeller-like shape, is characteristics of the as-received polypropylene with large spherulites. Linear viscoelastic model explains the viscoelastic characteristic of polypropylene. The stress relaxation behavior depends on the morphology, the predetermined strain amplitude and the process of the tests.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/12141
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
345.pdf100.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.