Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12033
Title: Genelleştirilmiş Durum Denklemleriyle Cfoa Temelli Osilatör Sentezi
Other Titles: Cfoa Based Sinus Oscillator Synthesis By Using Generalised State Variables
Authors: Toker, Ali
Yüksel, Erdinç
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Electronic and Communication Engineering
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada yarı iletken teknolojisinin son yıllarda geliştirdiği “Akım Geribeslemeli İşlemsel Kuvvetlendirici-CFOA” elemanı ile gerçeklenen sinüs osilatör devreleri incelenmektedir. Literatürdeki CFOA temelli osilatörlerin büyük çoğunluğunun sistematik bir sentez yöntemiyle gerçekleştirilmiş olmaması temel sorundur. Bu amaçla, durum değişkenleri yaklaşımı yöntemi ile osilatör sentez yöntemi ve bu yöntemin genelleştirilmesi ve geliştirilmesi konuları ele alınmaktadır. Aynı yöntem ile herhangi bir transfer fonksiyonunu sentezleme konusuna da kısaca değinilmektedir. Çalışmanın son bölümünde CFOA temelli osilatörlerde frekans stabilitesi, aktif ve pasif duyarlılıklar incelenmektedir.
In this work, sinusoidal oscillators that realized with “Current Feedback Operational Amplifier – CFOA” which is a new element performed by semi conductor technology in the last years have been examined. Most of the CFOA based oscillators in the literature have not been realized by using a systematical method and this is the basic problem. In this purpose oscillator synthesis method by using “state variables approach”, generalization and improvement of the method have been researched. By using the same method, synthesis of a general transfer function has been shortly taken up. In the last part of the work frequency stability and passive and active sensitivities of CFOA based oscillators have been examined.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/12033
Appears in Collections:Elektronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
312.pdf2.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.