Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11677
Title: Kalsine Dolomitin Silikotermik Redüksiyonu İle Magnezyum Metal Üretimi
Other Titles: Production Of Magnesium Metal From Silicothermic Reduction Of Calcined Dolomite
Authors: Yücel, Onuralp
Yiğit, Selen
Üretim Metalurjisi
Manufacturing
Keywords: Magnezyum
Vakumda Metalotermik Redüksiyon
Kalsine Dolomit
Magnesium
Metallothermy In Vacumm
Calcined Dolomite
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Hafif ve mukavemetli olması nedeniyle uçak, roket, mermi ve otomotiv sanayinde, sfero dökme demirde, özel alaşımların üretiminde, bazı nadir metallerin redüklenmesinde kullanılan magnezyum metaline olan talep günümüzde giderek artmaktadır. Dolomit minerali dünyada olduğu kadar ülkemizde de bol miktarda bulunmasına rağmen, şu an bu konuda yeterli bilgi birikimi olmadığı için magnezyum üretimi yapılamamaktadır. Bu çalışmada, Kümaş A.Ş.’den temin edilen, Ege bölgesi dolomitlerinin kalsinasyonu ile üretilmiş kalsine dolomitin silikotermik redüksiyonuna etkiyen parametreler araştırılmıştır. Kalsine dolomitten metalotermik yöntemle magnezyum üretmek amacıyla yapılan deneylerde şarj bileşimi, redükleyici ve curuflaştırıcı madde ilave miktarı, süre ve sıcaklık değişkenler olarak seçilmiş ve bu değişkenlerin uygun kombinasyonları ile magnezyum metalinin yüksek verim ve safiyette kazanım verimi ile elde edilmesi bu çalışmanın amacıdır.
Magnesium is a light weight material and it finds wide variety of applications such as aircraft, rockets and automobile industry, the desulphurisation of steel, the production of Al-Mg alloys, the protection of steel structures such as the holds of ships, oil and gas pipelinesand the production of fireworks and incendiary devices, the reduciton of metals like boron, hafnium, titanium, zirconium and uranium. Although there are enough reserves of dolomite and magnesite ore in Turkey, Mg metal is not being produced due to the lack of necessary information about production. In this study, the parameters effecting the silicothermic reduction of calcined dolomite; which is produced by calcination of the Aegean region dolomites, (provided by Kümaş A.Ş.) were investigated. In the experiments for producing magnesium metal via silicothermic reduction of calcined dolomite; the charge composition, the amount of reducing and fluxing materials added, time and temperature were taken as variables. During the experiments, appropriate combination of these parameters are selected in order to obtain high recovery efficiencies and qualities of metallic magnesium.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/11677
Appears in Collections:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8194.pdf3.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.