Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11623
Title: Endosülfanın Sulardan Ozon Oksidasyonu İle Giderilmesi
Other Titles: Removal Of Endosulfan From Water By Ozone Oxidation
Authors: Kınacı, Cumali
Yazgan, Mustafa Sait
Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Keywords: Endosülfan
Oksidasyon
Ozon
Pestisit
Endosulfan
Oxidation
Ozone
Pesticide
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada Türkiye’de tarımsal mücadele amaçlı olarak yaygın olarak kullanılan endosülfanın, içme suyu ve doğal sulardan ozon oksidasyonu ile giderilmesi incelenmiştir. Endosülfanı oluşturan alfa ve beta endosülfan izomerlerinin pH, sıcaklık ve ozon dozu gibi faktörlere karşı benzer reaksiyonlar verdikleri görülmüştür. Oksidasyon hızının artan ozon dozu ve sıcaklıkla birlikte arttığı, artan pH derecelerinde ise azaldığı tespit edilmiştir. Genel olarak beta izomerinin, alfaya göre % 25 daha hızlı okside olduğu görülmüştür. Oksidasyon sonucu yarılanma ömürleri alfa izomeri için 15.82 ile 35.06 dakika arasında, beta izomeri içinse 12.88 ile 27.33 dakika arasında değişmiştir. Reaksiyonlar genel olarak yalancı birinci derece kinetiğine uymaktadır. Dolayısıyla genel reaksiyon ifadesi şeklinde yazılmıştır.
In this study ozone oxidation of endosulfan, extensively used pesticide for crop protection in Turkey, and its removal from natural and drinking water was studied. Two isomers of endosulfan, alfa and beta endosulfan, gave the same reactions for the parameters of pH, temperature and ozone dosage. Reaction rates increased with increasing temperature and ozone doses and decreased with increasing pH degrees. Beta isomer had % 25 higher oxidation rates than alfa isomer in general. The half lifes of alfa isomer were between 15.82 and 35.06 minutes while those of beta isomer were between 12.88 and 27.33 minutes. The pseudo-first order reaction kinetics best fit the endosulfan oxidation and it can be written as:
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/11623
Appears in Collections:Çevre Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
448.pdf7.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.