Deprem Sonrası Yangınlar Ve Modellemesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Koraltürk, Gökhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Deprem sonrası yangınlarla ilgili araştırmaların çoğu A.B.D. ve Japonya’da yapılmıştır. A.B.D. ve Japonya’daki hemen hemen tüm depremler konutlar ve ticari mekanlarda yangınlara sebebiyet vermiştir. Deprem sonrası yangınlar, yapı mühendisliği ve risk yönetimindeki büyük hasar potansiyeli ve öneme haiz olmalarına rağmen bugüne kadar tam anlamıyla araştırılmamıştır. Deprem sonrası yangın çalışmaları şu kısımlarda yoğunlaşmıştır: (i) Yangınların sebepleri ve yangın sayısının tahmin edilmesi yönünde. (ii) Kentsel alanlardaki yangının yayılımı ile ilgili olarak. Bu çalışma, deprem sonrası yangınlar ve modellenmesi konusunu içermektedir. Öncelikle, bu çalışmada deprem sonrası yangınların önemi belirtilmiş, A.B.D., Japonya ve Türkiye’de deprem sonrası çıkmış yangınlar anlatılmış, sebepleri araştırılmış ve çeşitli modeller incelenip, İstanbul için yapılmış bir deprem senaryosu da kullanılarak bu modellerden ikisinin uygulanması suretiyle İstanbul için ilçe bazında, deprem sonrası olabilecek yangın sayısının tahmin edilmesine çalışılmıştır. Ayrıca çalışmanın sonucunda deprem sonrası yangın riskinin azaltılması için alınması gereken önlemler belirlenmiştir.
The majority of research conducted on fires following earthquakes has been carried out in both Japan and the United States. Despite their great damage potentials and importance in structural engineering and risk management, post-earthquake fires have not been fully investigated. Studies of post-earthquake fires have been in most part concentrated on: (i) Investigation of fire incidents and, to certain extent, cause of post-earthquake fires. (ii) Modeling of fire spread in urban areas. This study consists of the subject of post-eearthquake fires and their modelling. Firstly, the importance of post-earthquake fires are emphasized, an abridged review of past fires following earthquakes in the U.S., Japan and Turkey are represented, their reasons are explained and various models are investigated, two of these models are utilized with an Istanbul earthquake scenario to estimate the number of fires in each district of Istanbul. In addition, at the end of this study the measures for mitigating the risk of post-earthquake fires are explained.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Deprem Sonrası Yangınlar, Deprem Sonrası Yangınların Modellenmesi, Deprem Sonrası Yangın Riski, Post-earthquake fires, Modelling of Post-Earthquake Fires, Post-Earthquake Fire Risk
Alıntı