Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11609
Title: Kesintili Ve Sürekli Çalışmanın Buzdolabı Performansı Üzerindeki Etkileri
Other Titles: The Effects Of On/off And Continous Operation On The Performance Of Refrigerators
Authors: Derbentli, Taner
Yavuz, Tümay
Enerji
Energy
Keywords: Buzdolabı
Enerji Tüketimi
Deneysel
Refrigerator
Energy Consumption
Experimental
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, kesintili çalışmadan sürekli çalışmaya geçildiğinde elde edilecek termodinamik kazancın belirlenebilmesi için, verimi aynı olan elektrik motorlarıyla tahrik edilen dört farklı kompresörün kullanıldığı derin dondurucuların performansı deneysel olarak incelenmiştir. Yapılan ilk deneylerden sonra, kesintili çalışmada durma ve çalışma zamanının sistem performansına olan etkisi, ikinci grup deneylerle değerlendirilmiştir. Deneyler, ISO standartlarının öngördüğü şekilde sıcaklık ve nemin kontrol altında tutulduğu ısı odalarında yapılmıştır. Çalışmanın teorik kısmı dahilinde, birinci grup deneylerden elde edilen veriler kullanılarak, kesintili çalışmadan sürekli çalışmaya geçildiğinde elde edilen kazancın termodinamik nedenleri incelenmiştir. Yapılan çalışmada elde edilen enerji kazançlarına göre, sürekli çalışmadaki termodinamik prosesin ev tipi buzdolaplarının enerji tüketimlerinin azaltılmasında önemli bir etken olduğu sonucuna varılmıştır.
In this study, for determining the energy saving potential due to the thermodynamic process in continous operation, performance of freezers equipped with four different compressors driven by electric motors with same efficiency have been experimentally investigated. The effect of the on/off cycle length on the system performance have been experimentally investigated with a second group of experiments. Experiments have been carried out in a climate chamber where temperature and humidity of the air are controlled regarding ISO test conditions. The thermodynamic reasons of the energy saving in continous operation compared to on/off operation have been theoretically investigated using the data obtained from the first group of experiments. According to the energy savings obtained within this study, it’s concluded that the thermodynamic process in the continous operation is an important factor on reducing the energy consumption of domestic refrigerators.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/11609
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
961.pdf5.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.