Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11566
Title: Alumina Ve Silisyum Karbür’ün Mukavemet Özellikleri Üzerine Üretim Şartları Ve Bileşimin Etkisi
Other Titles: The Effect Of Composition And Manifacturing Methods On The Strength Properties Of Alumina And Silicon Carbide
Authors: Arpacı, Alaeddin
Yıldırım, İsmail
İmalat
Manufacturing
Keywords: Alumina
Silisyum Karbür
Sinterleme
İki Eksenli Eğilme Mukavemeti
Alumina
Silicon Carbide
Sintering
Biaxial Flexural Strength.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Al2O3 ve farklı içerikte SiC karışımlar hazırlanmış, tek yönlü ve soğuk izostatik presleme tekniği ile preslenmişlerdir. Şekillendirilen numunelerin yaş yoğunlukları tespit edilmiş, piroliz işlemi silisyum karbür numunelerde sinterleme öncesi ara işlem olarak kullanılmıştır. Numuneler, katı - katı ve katı - sıvı difüzyonu tekniği ile açık atmosfer ve argon gaz atmosferinde farklı sıcaklık ve sürelerde sinterlenerek üretilmişlerdir. Elde edilen numunelerin sinterleme sonrasında sahip oldukları, porozite, yoğunluk, sinterleme küçülmesi, sertlik, iki eksenli eğilme mukavemeti, kırılma tokluğu ve adezif aşınma mukavemeti özellikleri incelenmiş, X-Işınları ve Scanning Elektron Mikroskobuyla, faz ve içyapı analizleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçların literatürde verilen değerlerle uyum içinde olduğu belirlenmiştir.
In this study, Al2O3 and different SiC compositions are pressed using by uni-axiaaly and cold isostaticall pressing techniques. Green density has been observed for the preessed sample and pyrolysing process has been used before sintering. Solid state and liquid phase sintering teqniques have been used for the sinterings. Temperature and time are used as sintering parameters. Density, porosity, sintering sintering shrinkage, hardness, biaxial flexural strength, indentation fracture toughness and adhesive wear properties have been searched. XRD and Scanning Electron Microscopic analyses have been carried out. The investigated results have been observed in a good haramony compared to literatur survey.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/11566
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1285.pdf15.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.