Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11480
Title: Eğimli Palplanş Ve Temel Zemini Özelliklerinin Baraj Altındaki Sızmaya Etkisi
Other Titles: Effects Of Inclined Cut-offs And Foundation Soil On Seepage Flow Beneath A Hydraulic Structure
Authors: Ağıralioğlu, Necati
Mohamed, Hasan
Su Mühendisliği
Hydraulics Engineerin
Keywords: Baraj
borulanma
eğimli palplanş
nümerik model
sızma
Dam
inclined cut-off
numerical solution
piping
seepage
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada tasarımcıların ihtiyacı olan baraj altındaki sızmalarla ilgili çıkış yük eğimi ve kaldırma kuvveti gibi önemli parametrelerin belirlenmesi bir matematik modelle incelenmiştir. Bu büyüklüklerden başka temel zemini özellikleri de borulanma veya alttan kaldırmaya dolayısıyla yapının sağlamlık riskine etkileri vardır. Yapının altına yerleştirilen palplanşlar bu tehlikelerin azalmasında etkili olur. Analitik çözümler sadece izotrop ve homojen zeminler ile sonsuz derinlikli geçirimli zeminler için mevcuttur. Sonuçların iyi bir uyum içinde oldukları belirlenmiştir Bu amaçla, sonlu farklar metoduna dayanan bir nümerik çözüm geliştirilerek homojen olmayan ve anizotrop bir temel için baraj altındaki basınç yükleri özellikle eğimli palplanş durumu için hesaplanmıştır. Böylece palplanş eğim açısı (θ), yatay ve düşey geçirimlilik oranı ( ) ve palplanş boyunun temel zemini derinliğine oranının ( ), etkisinin incelenmesi hedeflenmiştir. Modelin geçerliliği analitik çözümlerle karşılaştırılmıştır. Belirtilen parametreler altında çıkış yük eğrilerinin ve kaldırma basınçlarının değişimi boyutsuz halde grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.
In the study of confined seepage through pervious soils beneath water retaining structures, the exit gradient and the uplift pressure are among the important quantities that need to be assessed by the designers. These quantities, in addition to the foundation soil characteristics, play a great role in determining the safety of such structures against failure due to piping or uplift. Cut-offs like sheet piles can be provided to reduce such quantities, resulting in an appreciable saving in dimensions of the structure. For these reasons, a numerical model, employs the finite difference technique, is developed to solve for the piezometric head distribution within the pervious foundation soil beneath a dam (or weir) with inclined sheet pile(s). The validity of the developed model is examined by comparing its results with the available analytical solution, for the case of a homogeneous and isotropic soil having an infinite depth. The comparison showed an excellent agreement. The objective of the present study is to investigate the effects of the slope angle of the sheet pile, θ, the variation of horizontal to vertical permeability ratio, , and the sheet pile to foundation soil depths ratio, , on exit gradient and uplift pressure. The exit gradient and uplift pressure are evaluated graphically in non-dimensional form and are shown to be affected by changing the above mentioned parameters.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/11480
Appears in Collections:İnşaat Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2524.pdf7.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.