Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10681
Title: İnternet Güvenliği Kavramları Ve Teknolojileri
Other Titles: Internet Security Concepts And Technologies
Authors: Sönmez, Coşkun
Karaahmetoğlu, Osman
Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
Control and Computer Engineering
Keywords: İnternet güvenliği
Uygulanabilir çözüm
Bilgi güvenliği elamanları
Uygulama ortamı
Maliyet
Internet security
Feasible solution
Information security elements
Application platforms
The cost
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, internet güvenliği kavramları ve teknolojileri üzerine yapılan yoğun bir araştırmadan sonra uygulanabilir bilgi güvenliği çözümü elde edilmiştir. Bu bilgi güvenliği çözümü, maliyet, ölçeklenebilirlik, tutarlılık, gizlilik ve güvenilirlik ölçütlerini sağlamaktadır. Bu bilgi güvenliği çözümünün oluşturulmasında ilk olarak kurumun güvenlik ihtiyaçları belirlenmiş ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda, bilgi güvenliği çözümlerinin vazgeçilmez elamanları olan firewall, saldırı sezme sistemleri, virüs tarama sunucuları, şüpheli durum sezme sunucuları ve yüksek şifreleme teknolojileri kullanılmıştır. Firewall’ lar ile, yerel ağ ile internet arasında iki katmanlı bir koruma duvarı oluşturulmuş, bu duvarın aşılması olasılığı da düşünülerek, hassas bilginin değiş tokuş edildiği bölmelerde saldırı sezme sistemleri ve yüksek şifreleme teknolojileri kullanılmıştır. Bilgi güvenliğinde iyi ürünlerin kullanılmasından daha önemli olan bu ürünlerin çalıştığı ortamdır. Bu çalışmada bilgiyi korumak için oluşturulan sistemin maliyetinin bilginin değerinden daha fazla olmaması gerçeğini unutmayarak, Windows NT işletim sistemi sunucu işletim sistemi olarak seçilmiştir.
In this study, after an intensive research about internet security concepts and technologies, a feasible information security solution is proposed. This information security solution provides the criterions of the confidentiality, integrity, availability, reliability, scalability and cost. In the first phase of devoloping this information security solution, the security needs of an organization are determined and in according to this needs, firewalls, intrusion detection tools, antivirus servers, anomaly detection tools and high encryption technologies which are inalienable elements of the information security are used. Two layered protection wall are build between local network and internet by firewalls and and by taking the possibility of this wall being passed over into account, the intrusion detection tools and high encryption technologies are used at the segments which sensitive information are exchanged. The more important thing than using good products in information security is the platform on which these work. By not forgetting the fact that the cost of the system created for protecting the information is not higher than the value of it, the Windows NT operating system is selected as the server operating system.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/10681
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
525.pdf11.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.