Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10647
Title: Uluslararası Emniyet Yönetim Kuralı Ve Stcw 95 Konvansiyonuna Uygun Denizcilik Eğitiminde Kalite Yönetim Modeli
Other Titles: A Quality Management Model In Maritime Education Complying With Stcw 95 Convention And International Safety Management Code
Authors: Sağ, Osman Kamil
Er, İsmail Deha
Gemi İnşaatı Mühendisliği
Naval Architecture
Keywords: Kalite yönetimi
STCW 95
Denizcilik eğitimi
Quality Management
STCW 95
Maritime Education
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, uzman sistem kullanılarak denizcilik eğitimine; kalite yönetim modelinin entegrasyonu sağlanmıştır. Entegrasyon işlemi İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi için geliştirilen kalite yönetim sistemi dökümantasyonunu da kapsamaktadır. Optimum entegrasyon aşamaları ve gereken emek düzeyleri hesaplanmıştır. Bu yeni modelin, standardın her bir maddesinin entegrasyon verimliliği hesaplanmak suretiyle; diğer denizcilik yüksek öğretim kurumları için de kullanımı geçerli olacaktır. Kuralın her bir maddesi için uygunsuzluk parametreleri tanımlanarak aktif elemanların ve destekleyici elemanların önemi ayrıklaştırılmıştır. Kalite yönetim sisteminin düzenli işletilmesi amacıyla Dahili Denetim kriterleri ve Yönetim Gözden Geçirme seviyeleri geliştirilmiştir. Model; ISO 9002, ISO 14001, STCW 95 Konvansiyonu ve ISM Kuralında belirtilen hususların, gerek entegrasyon ve gerekse yürütülmesini kapsamaktadır. Modelin işletilmesi Uluslararası Tescil Makamları olan Class NK ve RINA tarafından onaylanmıştır.
In this study using Expert System, the integration of quality management model into the maritime education is established. The integration process also contains the quality management system documentation that is specifically developed for Maritime Faculty of İstanbul Technical University. The optimum integration steps and the effort levels are calculated. This new model measures the integration efficiency of the each clause of standard and is also valid for the other maritime higher education institutions. The nonconformance parameters are defined for each clause to differentiate the importance of activity elements and supporting elements. Internal Audit criteria and the Management Review levels are developed for aiming the proper implementation of quality management system. This model covers both the integration and the implementation of ISO 9002, ISO 14001, STCW 95 Convention and the ISM Code requirements. The approval for the implementation of this model was carried both by Class NK and RINA who are the International Registration Bodies.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
URI: http://hdl.handle.net/11527/10647
Appears in Collections:Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.pdf19.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.