Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10614
Title: Seri Rezonans Da/da Çeviricisinin Analiz, Tasarım Ve Gerçeklenmesi
Other Titles: The Analysis And Design Of Series Resonant Dc/dc Converter
Authors: Tuncay, R. Nejat
Üçer, Serhan
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: Rezonans Çeviriciler
Anahtarlama Kayıplar
Spice
Yüksek Frekans
Resonant Converters
Switching Losses
Spice
High Frequency
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada rezonans çeviriciler genel olarak incelenmiş, farklı rezonans çeviricilerindeki rezonans devre anahtarlarının sıfır akım ve sıfır gerilimde tetiklenerek anahtarlama kayıplarının sıfıra indirildiği gösterilmiştir. Farklı birçok rezonans çeviricisi üzerine yapılan benzetim çalışmaları sonunda, gerilim kilitlemeli tip seri yüklemeli seri rezonans çeviricisi geliştirilmeye değer bulunmuştur. Bu amaçla yapılan spice benzetimleri ile çeviricinin bilgisayar ortamında incelenmesi sağlanmış, daha sonra bu çevirici teknolojisini kullanarak yapılan iki adet prototip ile benzetiminin ve performansının uyum içerisinde olduğu gösterilmiştir.
In this study, resonant converters and their behaviours are examined. It’s shown that the switching losses are zero by switching at zero current and zero voltage in different resonant topologies. After analysing of different resonant converter topologies, capacitive voltage clamp type, series loaded series resonant converters are examined detailed. By using spice simulations, the converter is analysed and by using this resonant technology, two prototype has been designed. It’s shown that there is a good agreement between the spice simulation and experimental curves.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/10614
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
711.pdf4.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.