Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10595
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKutman, Tamertr_TR
dc.contributor.authorSönmez, Duhantr_TR
dc.date2000tr_TR
dc.date.accessioned2015-11-20T09:38:07Z-
dc.date.available2015-11-20T09:38:07Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/10595-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000en_US
dc.description.abstractBu tez çalışmasında bir galvaniz hattındaki tahrik ve kontrol sistemi incelenmiştir. Sistemde bulunan tüm tahrik mekanizmaları sayısal motor kontrol üniteleri ile sürülmektedir. Tahrik uygulamalarının çoğunlukta olduğu bu sistemde temel hareket düzeneklerinin çalışma ilkeleri incelenmiş ve kontrol türleri belirlenmiştir. Ayrıca sayısal motor sürücülerinin programlanabilir birer akıllı birim olması ve bu birimleri bir sahayolu üzerinde birleştirilmesi, sistemde dağıtılmış kontrol modelinin tercih edilmesine neden olmuştur. Buna göre uygulanan dağıtılmış kontrol modeli incelenerek, getirdiği avantajlar ortaya konulmuştur. Tahrik uygulamalarının yoğun olduğu ve dinamiği yüksek olan sistemlerde dağıtılmış kontrol modelinin kullanılması ile, kontrol edilen sistemin yüksek performanslı ve esnek bir yapıda olduğu anlaşılmıştır. Bu modelin merkezi kontrol sistemlerine göre mevcut sistem göz önüne alınarak üstünlükleri belirtilmiştir. Yapılan çalışma gerçek bir galvaniz hattını örnek aldığından; çalışma sonunda örnek sisteme ait işletme ve bakım konularını içeren kullanıcı notları verilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study the drive and control system of a galvanizing line is examined. All the movement mechanisms in the systems are driven by digital motor control units. In this system which include so many drive applications, the operational principles of the basic movement mechanisms are researched and their control types are obtained. Also because of the benefits in a system with programmable motor drives and the usage of common fieldbus by these motor drives, brings the choice of distributed control system with itself. Therefore the benefits of this control model is exposed. It is observed that high system performance and a flexible structure is obtained if distributed control model is used in drive applications with high dynamics. Also it is compared with centralised control systems and the advantages of distributed system is determined using the current system example. This study is based on a current example, therefore some notes are given at the end of study according due to operational and maintenance principles.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstıtute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectMotor kontrol ünitesitr_TR
dc.subjectDağıtılmış kontroltr_TR
dc.subjectTahriktr_TR
dc.subjectMotor Control Uniten_US
dc.subjectDistributed Controlen_US
dc.subjectDriveen_US
dc.titleGalvaniz Hattı Tahrik Ve Kontrol Sistemitr_TR
dc.title.alternativeGalvanizing Line Drive And Control Systemen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentElektrik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentElectrical Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
236.pdf8.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.