Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10519
Title: İnce Boyutlu Kromit Konsantrelerinden Ön Redüklenmiş Pelet Üretimi
Other Titles: Pre-reduction Of Pellet Of Fine Chromite Concentrates
Authors: Güney, Ali
Şirvancı, Nursun
Cevher ve Kömür Hazırlama
Mineral and Coal Processing
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, % Cr2O3 içerikleri farklı üç ayrı kromit konsantresi ile yapılan kromit-karbon peletlerinin ön redüksiyon davranışları incelenmiş olup, optimum redüksiyon koşulları saptanmıştır. Her üç numune ile yapılan deneylerde sırasıyla malzeme boyutu, süre, sıcaklık, redükleyici (kok tozu) miktarı, bağlayıcı (bentonit) miktarı, pelet boyutu ve CaF2 ilavesinin ön redüksiyona etkileri araştırılmıştır. Malzeme boyutu, bağlayıcı miktarı ve pelet boyutuna bağlı olarak metalizasyon oranın değişmediği ancak, sıcaklık ve süreye bağlı olarak metalizasyonun arttığı tesbit edilmiştir. Yeterli karbon miktarı kullanılması durumunda max metalizasyon oranlarına ulaşılmıştır.
This investigation involves the pre-reduction of three different types of chromite concentrates. Pre-reduction tests were carried out on pellets formed from a mixture of fine chromite concentrate, coke powder and bentonite. Pre-reduction was achieved with various temperatures, length of time, particle size, carbon content, bentonite content, pellets size and CaF2 addition. The experimental results suggest that particle size did not have any effect on the reduction rate, while temperature and time determined the reduction capacity.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
URI: http://hdl.handle.net/11527/10519
Appears in Collections:Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
382.pdf5.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.