Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10365
Title: İnsan Biyogeribesleme Sistemi
Other Titles: Human Biofeedback System
Authors: Korürek, Mehmet
Besler, Kazım
Biyomedikal Mühendisliği
Biomedical Engineering
Keywords: biyogeribesleme
galvanik deri yanıtı
ter bezi
stres seviyesi
duygu
paralel port
biofeedback
galvanic skin response
sweat gland
stress level
emotion
parallel port
Issue Date: 13-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada günümüzde pek çok alanda kullanılan biyogeribesleme yapısı incelenmiş galvanik deri yanıtının ne demek olduğu belirtilmiş, deri ve ter bezlerinin çalışma yapısı hakkında bilgiler verilmiştir. Bu konuda geçmişte yapılan çalışmalar kısaca incelenmiştir. Biyogeribesleme çalışmalarında galvanik deri yanıtının kullanımı hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca, gerçeklenen cihaz ile kişilerin galvanik deri dirençleri ölçülerek stres seviyeleri belirlenmiştir. Ölçülen bu değerler bir bilgisayar yardımıyla görüntülenmiştir. Böylece bir biyogeribesleme sistemi oluşturulmuştur. Kişinin kendi kendine duygu ve düşüncelerini değiştirmeyi öğrenmesi sağlanarak, stres seviyesi düşürülmüştür. Kullanılan cihazın basit, düşük maliyetli fakat kullanışlı olmasına dikkat edilmiştir. Çalışmada cihaz ile bilgisayarın veri alışverişini sağlamak için bilgisayarın paralel portu kullanılmıştır. Farklı yaş ve cinsiyetteki kişilerden farklı zamanlarda, farklı durumlarda ölçümler alınmış ve bu ölçümlerde alınan yanıtlar değerlendirilmiştir. Ölçüm yapılan kişilere önce rock müzik, sonra sevdiği bir şarkı ve en son Mozart’a ait bir eser dinletilerek elde edilen farklı sonuçlar değerlendirilmiştir
In this study, structure of the biofeedback that is being widely used in many fields has been examined, galvanic skin response has been identified, and information on operating mechanism of skin and sweat glands has been given. An overview of previous studies is also given. Use of galvanic skin response in biofeedback has been discussed. With the help of the developed device, galvanic skin resistances of the participants have been measured and their stress levels have been determined. The measured results have been monitored by a personal computer. By doing this, a biofeedback system has been created. The individuals has been taught to control their thinking and emotions to lower their stress levels. The developed device has been designed to be simple, low cost but useful. A parallel port has been used for communication between the device and the personal computer. Individuals differing in gender and age have been tested in different times and conditions and responses to these measurements have been evaluated. Having them listen a rock song, a favorite song and a Mozart piece, the participants were tested and the obtained different results have been evaluated.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/10365
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10832.pdf2.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.