Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10038
Title: Basit Ağır Araç Modelleri
Other Titles: Simple Heavy Vehicle Models
Authors: Sönmez, Ümit
Çiftçi, Murat
Mekatronik
Mechatronics
Keywords: Ağır araç modelleri
Yuvarlanma
Yunuslama
Simulink
Simmechanics
Heavy vehicle models
Roll
Pitch motion
Simulink
Simmechanics
Issue Date: 30-Jun-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma, ağır araçların virajlı ve engebeli yol şartlarında sergilediği davranışları inceler. Bu amaçla ele alınan modellerin, dinamik denklemlerinin çıkarılması, bu modellere uygun simulasyon proğramlarının yapılmasını ve simulasyon sonuçlarının değerlendirilmesi tezin ana temasını oluşturur. Çalışma boyunca ağır araçlar hakkında pekçok yayın incelenmiş ve bunların içeriklerine yer verilmiştir. Ayrıca tez kapsamında ağır araçlarda devrilme önleme sistemeri ve erken uyarı sistemleri için yeni bir yol önerilmiştir. Ağır araçların akslarına gelen gerilmelerin analizi bu sistemin temelini oluşturmaktadır.
This study investigates the behaviour heavy vehicles show on rough and twisted roads. The main principle of this thesis, is to generate the dynamic equations for the models selected, create suitable simulation programs and to analyze the results of these simulations. During the course of this study, many publications have been analyzed and cited. Also, as a part of the thesis, a new method for the ‘prevention of turnovers for heavy vehicles’ and an ‘early warning system’ has been recommended. The analysis of the tensile onthe shaft of heavy vehicles is the main idea of this method.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/10038
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9415.pdf3.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.