Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10018
Title: Servo Elektronik Valfler İle Hidrolik Asansörde Hız Kontrolü
Other Titles: Velocity Tracking Control Of Hydraulic Elevator With Servo Electronic Valves
Authors: Gürleyen, Fuat
Bahadır, Çağrı
Mekatronik
Mechatronics
Keywords: Hidrolik asansör
Servo elektronik valf
Hız takip kontrolü
Hydraulic elevator
Servo electronic valve
Velocity tracking control
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Önceleri endüstride temel olarak ağır yükleri kaldırmakta faydalanılan hidrolik asansörlerin günümüzde insan taşımakta da kullanılmasıyla birlikte kullanım alanları hızla artmaktadır. İşin içine insan faktörünün girmesiyle birlikte bu tip asansörlerde konfor ve zamanlama önem kazanmıştır. Konfor ve zamanlama tam anlamıyla ancak kapalı çevrim kontrol edilen sistemlerde sağlanabilir. Bu nedenle servo elektronik valfler bu uygulama alanında yerini hızla almaktadır. Bu çalışmada hidrolik asansörlerle ilgili temel bilgilere yer verilmiş, sistem kontrolünde kullanılan elemanlar sunulmuştur. Bununla birlikte kullanılan servo elektronik valfin modeli çıkarılmış ve durum benzetimleri gözlenmiştir. Daha sonra gerçek bir hidrolik asansör sisteminin hız kontrolü sağlanmıştır. Bununla beraber bir hidrolik asansörün servo elektronik valfler ile hız kontrolü anlatılmış, hız kontrolü esnasında karşılaşılan problemlere değinilmiş, ve bunların çözümü için öneriler getirilmiştir. Kontrol yöntemi olarak geleneksel PID, koşullandırılmış PID ve kayma kipli kontrolör tipleri birleşimleri kullanılmıştır.
Hydraulic elevators, used to lift heavy weights previously, nowadays its application fields are rising rapidly with starting to lift human. Comfort and timing properties became important with human factor. Both actual comfort and timing can be obtained in only closed loop controlled systems. Thus, servo electronic valves placed rapidly to this application field. In this research, firstly essential knowledge about hydraulic elevators have been given and employed element of the system have been presented. Furthermore the employed servo electronic valve has been modeled and states of the system observed. After that velocity control of an actual hydraulic elevator has been realized. Moreover, the velocity control of an actual hydraulic elevator has been explained, problems which appear during the velocity control have been mentioned and solution theories for these problems have been suggested. Combinations of conventional PID, conditioned PID, sliding mode control type controllers have been chosen to control the hydraulic elevator velocity.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/10018
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8521.pdf7.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.