Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10005
Title: Asansör Grubu Kontrolü İçin Bir Bulanık Kontrolör Tasarımı
Other Titles: A Fuzzy Controler Design For Elevator Grup Control System
Authors: Ovacık, Levent
Uysal, Ahmet
Mekatronik
Mechatronics
Keywords: Asansör
Asansör kontrol sistemleri
Bulanık mantık algoritmaları
Kat önceliği
Fuzzy Logic
Elevator Group Control
Floor Priority
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Asansör grup kontrol sistemleri üç veya daha fazla asansör kabininin grup olarak kontrolünde yolculara sunulan servis kalitesinin arttırılmasında kullanılmaktadır. Kat çağrısına kabin görevi atama esasına göre çalışan asansör grup kontrol sisteminde uygun kabinin seçilmesinde kabin seçim fonksiyonu etkili olmaktadır. Uygulamanın ana kontrol mantığını, yeni bir çağrı geldiğinde seçim fonksiyonunun her bir kabin için hesaplanması ve seçim fonksiyonu değerini en küçük yapan kabinin çağrıya cevap vermek üzere görevlendirilmesi oluşturmaktadır. Bu alanda yapılmış benzer çalışmalardan farklı olarak seçim fonksiyonuna kat öncelik değeri eklenmiş olup etkinliği bulanık mantık çıkarımından gelen bir değer ile kontrol edilmektedir. Normal trafik döneminde (güç tüketiminin ve asansör trafiğinin az olduğu dönemde) bulanık mantık algoritmasından büyük bir değer elde edilerek kabinlerin kat önceliği büyük olan katlarda park etmesi hedeflenmiştir, kat önceliğinin önemi arttırılmıştır. Asansör trafiğinin yoğun olduğu yani, güç tüketiminin ve asansör trafiğinin fazla olduğu dönemlerde ise bulanık mantık algoritmasından olabildiğince küçük bir değer elde edilerek kat önceliğinin öneminin azaltılması sağlanmıştır, çağrı katına en yakın olan kabinin seçilmesi kolaylaştırılmıştır.
Elevator group control systems are the control systems that systematically manage three or more elevators in order to transport passengers safely and efficiently. Generally, elevator group control systems have used the hall call assignment method to assign the new calls.The evaluating function is defined by summation of the estimated arrival time and the floor priority coefficient. This function is evaluated for each elevator and then the car with the smallest evaluated function value is selected to serve the hall call. In the case of high traffic level and high power consumption, the fuzzy rules result in a small fuzzy value. This in turn causes the value of the floor priority to get smaller. As a result, the elevator group controller selects the car which is closest to the floor of hall call. If the fuzzy value ends up with a high value, the floor priority coefficient gets higher, and the selection of the most suitable car fails. Considering the previous studies on elevator group control with fuzzy approach, this study introduces a new concept of including the floor priority coefficient in the evaluating function. Thus, when a car is waiting at floor with a high floor priority coefficient, it will not be selected as the most suitable car even if it is the closest car to the call hall.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/10005
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7202.pdf9.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.