Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9999
Title: Yüksek Binalardaki İnsan Trafiğinin Kontrol Edilmesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı
Other Titles: A Fuzzy Approach To Control The Human Traffic In Tall Buildings
Authors: Gürleyen, Fuat
Türk, Oktay
Mekatronik
Mechatronics
Keywords: Asansör
asansör kontrol sistemleri
bulanık mantık algoritmaları
Lift
lift control systems
fuzzy logic algorithms
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, modern kentlerdeki yüksek binalarda kullanımı hızla gelişen asansör grup kontrol sistemlerinin karmaşık trafiğinin yönetilmesinde bulanık mantık algoritmalı kontrol önerisi getirilmektedir. Koridor çağrısı yönlendirme yöntemine dayanan kontrol önerisinde, klasik asansör grup kontrol sistemlerinin gelen çağrılara yetebilme niteliğinin yanında belirlenen performans sınırları içerisinde en uygun şekilde hizmet verilmesinin önemi belirtilmektedir. Kabinlerin çağrı katına yakınlık derecesini belirten ağırlık katsayısı ortalama bekleme süresi, güç tüketimi, uzun süre bekleme olasılığı değerleri ve saat dilimi yorumlanarak bulanık bir değişkenle ifade edilir. Bulanık çıkarım sonucunda, tahmini hizmet verebilme süresi ve çağrı katına yakınlık değerlerinin fonksiyonu şeklinde tanımlanan öncelik fonksiyonuna göre koridorlardan gelen kat çağrısına en uygun hizmeti verebilecek kabin ataması yapılmaktadır. Ek B’ de sunulan ve Matlab ortamında geliştirilen yazılım ile getirilen trafik önerisinin simülasyonu incelenmiş, değişik trafik durumlarıyla geliştirilen yazılım tanıtılmıştır.
In this study there is a fuzzy logic control suggestion to manage the complex traffic of the elevator group control systems’ rapidly developing usage in tall buldings in modern cities. In this control suggestion using the hall call assignment method, besides the adequacy of the conventional elevator grup control systems to serve a passenger’s call , the importance of selecting the best service inside the specified performance criterias is defined. The weight coefficient of the proximity of each car near the hall call floor is stated with a fuzzy variable by observing the average waiting time, power consumption, long waiting probability and the current time zone. At the end of the defuzzification, according to the priority functions defined with variables estimated service time and the proximity to the hall call floor , the most suitable car to serve is assigned to hall call. The simulation of the suggested control ,with the software written in the Matlab code editor and presented in annex B , has been taken into consideration and the developed software is presented for different traffic situations.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/9999
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4752.pdf593.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.