Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9979
Title: Asenkron Motor Vektör Kontrolü Uygulamları İçin Genişletilmiş Kalman Filtresi Tabanlı Gözlemleyici Tasarımı
Other Titles: Extended Kalman Filter Based Observer For An Induction Motor Vector Control
Authors: Gökaşan, Metin
Oğur, Menekşe
Mekatronik
Mecatronics
Keywords: Genişletilmiş Kalman Filtresi
Gözlemleyici
Asenkron
Motor
Vektör Kontrol
Extended Kalman Filter
Observer
Induction
Motor
Vector Control
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tezde de rotor akısı yönlendirmeli vektör kontrolü uygulaması için geliştirilen azaltılmış dereceli GKF tabanlı iki farklı gözlemleyicinin başarımlarının karşılaştırıldığı bir çalışma yapılmıştır. Bu yöntemlerin ilkinde rotor akısıyla beraber hız parametre olarak düşünülmüştür. Böylece hız denklemindeki yük momenti bilgisine gerek kalmamıştır. İkincisinde ise rotor akısı ve hız durum değişkeni olarak varsayılırken, yük momenti sistem parametresi olarak düşünülmüştür. Bu yöntemlerden rotor hızının durum değişkeni olarak varsayıldığı yaklaşımla elde edilen durum kestirimlerinin, rotor hızının parametre olarak varsayıldığı yaklaşımdakine göre çok daha az hata ile gerçeğe yakın sonuçlar verdiği görülmüştür. Sonuçta asenkron makinalarda sensör kullanılmadan akı, hız ve yük momenti kestirimi yapan, dinamik cevap hızı yüksek kontrol sistemi elde edilmiştir.
In order to design an estimator for a rotor flux oriented sensorless vector control of IMs (Induction Motors), this study compares the success of two reduced order EKF (Extended Kalman Filter) algorithms. Beside rotor flux, the first algorithm estimates load torque as a system parameter and angular velocity as a state variable, while the other one estimates only angular velocity as a parameter. Simulation results show that, considering the velocity as parameter results with much more error in transient-state than considering it as a state variable.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/9979
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2409.pdf3.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.