Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9679
Title: Gemilerin Yalpa Hareketinin Parçacık Sürüsü Optimizasyonu Uyarlamalı Pdd2 Aktif Finlerle Kontrolü
Other Titles: Roll Motion Control Of Ships By Particle Swarm Optimized Adaptive Pdd2 Active Fins
Authors: Ertuğrul, Şeniz
Ertogan, Melek
447818
Makina Mühendisliği
Mechanical Engineering
Keywords: Gemilerde yalpa hareketi
stabilizer
elektro-hidrolik aktif fin sistemi
gerçek zamanlı denetim
parçacık sürüsü optimizasyonu.
Ship roll motion
stabilizer
electro-hydraulic active fin system
real-time control
particle swarm optimization.
Issue Date: 9-Jan-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Gemi yapımlarında tüm denetim sistemleri yurtdışından temin edilmektedir. Bu çalışmada, yalpa sönümleyici hidrolik tahrik sistemi ile çalışan aktif fin sistemi donanımının ve denetiminin yurtiçinde gerçekleştirilebilmesi için gerekli bilgi ve deneyim sonucunda ileri denetim tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarımı gerçekleştirilen Tetiklemeli Hafıza Etkili Parçacık Sürüsü Optimizasyonu Uyarlamalı –Oransal-Türev-İkinci Türev (THEPSO-PDD2) denetleyicisi ile yapılan çeşitli uygulamalarda toplam yalpa hareketi sönümleme performansı %95’in üzerinde olmasının yanısıra, küçük yalpa hareketlerinin sönümlenmesi de başarılmıştır. THEPSO-PDD2 denetleyicisi, yalpa hareketi sönümleyici hidrolik tahrikli fin sisteminde, yalpa açısı, yalpa açı hızı ve ivmesi verilerine göre hidrolik servovalflere, geminin bulunduğu çeşitli çevre ve yükleme koşullarına göre güncellenmiş kumanda sinyalini göndermektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilen denetleyici algoritması İ.T.Ü.’ye ait olan Martı Gemisi’ne uygulanarak gerçek deniz şartlarında denenmiştir. Böylece literatürde ilk defa PDD2 aktif fin denetleyici sisteminin katsayılarının uyarlanması için THEPSO algoritması kullanılmış, benzetim çalışmasından öteye geçip gerçek zamanda da ilk defa denenmiştir.
Almost all control systems for ships built in Turkey are imported from abroad. In this thesis, control of an active fin system driven by an hydraulic actuator was studied in order to develop an advanced control algorithm. The Triggered Memory Effective Particle Swarm Optimization –Proportional-Derivative-Second Derivative Controller (TMEPSO-PDD2) that resulted in a total roll motion damping performance over 95%, has been developed and damping of small roll motions were achieved. THEPSO-PDD2 controller adjusts the command signal for the hydraulic actuator according to the roll angle, roll velocity and acceleration, in case of the various environmental and loading conditions. Advanced controller design was tested on Martı ship as a full-scale application. As a result, PSO-based PDD2 algorithm of a active fin system controller has been developed nationally for the first time. Furthermore, the controller has been applied to a ship in real-time and in real sea conditions along with numerical simulations. It was proved that comperative results showed promising compliance with each other.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/9679
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13091.pdf3.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.