Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9662
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAnık, Selahattintr_TR
dc.contributor.authorEski, Özkantr_TR
dc.date2001tr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T12:01:13Z-
dc.date.available2015-10-15T12:01:13Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/9662-
dc.descriptionTez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001tr_TR
dc.descriptionThesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, kaynak ısı girdisinin soğuk şekil değiştirmiş S700MC çeliğinin ısıdan etkilenen bölgedeki mekanik özelliklere etkisi incelenmiştir. Araştırmalarda 6 ve 10 mm kalınlıktaki levhalar kullanılmıştır. %5, %10, %15 oranında soğuk şekil değiştirmiş S700MC borlu çelik levhalar 3.5 ve 5 kJ/cm ısı girdisi ile gazaltı kaynağında birleştirilmiştir. Isının tesiri altındaki bölgelerde sertlik, çentik darbe tokluğu, kaynaktan sonraki soğuma hızları ölçülmüştür. Isının tesiri altındaki bölgelerde metallografik incelemeler yapılmış, 100 ve 400 büyütme oranlarında iç yapı fotografları çekilmiştir. İncelemelerde ısıdan iki kez etkilenen bölgelerde ostenit tane sınırlarında borkarbür çökelmesine rastlanılmış ve çökelmenin artan soğuk şekil değiştirme oranı ve kaynak ısı girdisine bağlı olarak arttığı görülmüştür. Artan soğuk şekil değiştirme oranları ve kaynak ısı girdilerinde ısıdan bir kez etkilenen bölgelerde de borkarbür çökelmesi görülmüştür. Sonuç olarak, ısının tesiri altındaki bölgelerde görülen gevrek kırılma sadece soğuk şekil değiştirmiş bölgede kaynak yapılmasının bir sonucu değil aynı zamanda ostenit taneleri sınırında çökelen borkarbür ile de ilgilidir.tr_TR
dc.description.abstractIn is study, the effects of weld heat input on mechanical properties of cold formed S700MC boron steel’s heat affected zone were examined. 6 and 10 mm thick S700MC boron steel plates were used. 5%, 10% and 15% cold formed plates were joined by 3.5 and 5 kJ/cm weld heat input with MAG welding. Hardeness and impact toughness on HAZ were measured. Metallographical examination at 100 and 400 magnification ratio also performed on HAZ. Cooling rates in HAZ , related with cold forming ratoi and weld heat input were measured and plotted. It was found that borocarbide precipitation on prior austenite grain boundaries was more significiant at higher cold forming ratio and weld heat input. Borocarbide precipitaion occured lower temperatures depending on higher cold forming ratio. Consequently, brittle fracture behaviour of cold formed and welded S700MC boron steel’s HAZ realted with not only coarse graining due to welding but also borocarbide precipitation at prior austenite grain boundaries.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science And Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectSoğuk şekil vermetr_TR
dc.subjectbortr_TR
dc.subjectborlu çeliktr_TR
dc.subjectborkarbürtr_TR
dc.subjectkaynaktr_TR
dc.subjectITABtr_TR
dc.subjectKaynak ısı girdisitr_TR
dc.subjectCold formingen_US
dc.subjectboronen_US
dc.subjectboron steelen_US
dc.subjectweldingen_US
dc.subjectHAZen_US
dc.subjectborocarbideen_US
dc.titleKaynak Isı Girdisinin Soğuk Şekillendirilmiş S700mc Çeliğinin Mekanik Özelliklerine Etkisitr_TR
dc.title.alternativeEffect Of Weld Heat Input On Mechanical Properties Of Cold Formed S700mc Boron Steelen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentKonstrüksiyon ve İmalattr_TR
dc.contributor.departmentManufacturingen_US
dc.description.degreeDoktoratr_TR
dc.description.degreePhDen_US
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
441.pdf8.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.