Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9662
Title: Kaynak Isı Girdisinin Soğuk Şekillendirilmiş S700mc Çeliğinin Mekanik Özelliklerine Etkisi
Other Titles: Effect Of Weld Heat Input On Mechanical Properties Of Cold Formed S700mc Boron Steel
Authors: Anık, Selahattin
Eski, Özkan
Konstrüksiyon ve İmalat
Manufacturing
Keywords: Soğuk şekil verme
bor
borlu çelik
borkarbür
kaynak
ITAB
Kaynak ısı girdisi
Cold forming
boron
boron steel
welding
HAZ
borocarbide
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, kaynak ısı girdisinin soğuk şekil değiştirmiş S700MC çeliğinin ısıdan etkilenen bölgedeki mekanik özelliklere etkisi incelenmiştir. Araştırmalarda 6 ve 10 mm kalınlıktaki levhalar kullanılmıştır. %5, %10, %15 oranında soğuk şekil değiştirmiş S700MC borlu çelik levhalar 3.5 ve 5 kJ/cm ısı girdisi ile gazaltı kaynağında birleştirilmiştir. Isının tesiri altındaki bölgelerde sertlik, çentik darbe tokluğu, kaynaktan sonraki soğuma hızları ölçülmüştür. Isının tesiri altındaki bölgelerde metallografik incelemeler yapılmış, 100 ve 400 büyütme oranlarında iç yapı fotografları çekilmiştir. İncelemelerde ısıdan iki kez etkilenen bölgelerde ostenit tane sınırlarında borkarbür çökelmesine rastlanılmış ve çökelmenin artan soğuk şekil değiştirme oranı ve kaynak ısı girdisine bağlı olarak arttığı görülmüştür. Artan soğuk şekil değiştirme oranları ve kaynak ısı girdilerinde ısıdan bir kez etkilenen bölgelerde de borkarbür çökelmesi görülmüştür. Sonuç olarak, ısının tesiri altındaki bölgelerde görülen gevrek kırılma sadece soğuk şekil değiştirmiş bölgede kaynak yapılmasının bir sonucu değil aynı zamanda ostenit taneleri sınırında çökelen borkarbür ile de ilgilidir.
In is study, the effects of weld heat input on mechanical properties of cold formed S700MC boron steel’s heat affected zone were examined. 6 and 10 mm thick S700MC boron steel plates were used. 5%, 10% and 15% cold formed plates were joined by 3.5 and 5 kJ/cm weld heat input with MAG welding. Hardeness and impact toughness on HAZ were measured. Metallographical examination at 100 and 400 magnification ratio also performed on HAZ. Cooling rates in HAZ , related with cold forming ratoi and weld heat input were measured and plotted. It was found that borocarbide precipitation on prior austenite grain boundaries was more significiant at higher cold forming ratio and weld heat input. Borocarbide precipitaion occured lower temperatures depending on higher cold forming ratio. Consequently, brittle fracture behaviour of cold formed and welded S700MC boron steel’s HAZ realted with not only coarse graining due to welding but also borocarbide precipitation at prior austenite grain boundaries.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/9662
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
441.pdf8.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.