Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8709
Title: Boru Tipi Yüzer Dalgakıranların Deneysel Olarak Araştırılması
Other Titles: Experimental Investigation Of Horizontal Cylinder-type Floating Breakwaters With A Circular Cross Section
Authors: Kabdaşlı, M. Sedat
Akgül, Mehmet Adil
Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği
Coastal Engineering
Keywords: dalgakıran
yüzer dalgakıran
kıyı koruma
silindir
berakwater
floating breakwater
shore protection
cylinder
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Yüzer dalgakıranlar, modülerlik ve ekolojik faktörlerden ötürü günümüzde gittikçe önem kazanan kıyı koruma yapılarıdır. Bu çalışmada, dairesel kesitli, yatay olarak su yüzeyine yakın konumlarda yerleştirilmiş üç adet silindirden oluşan bir yüzer dalgakıran modelinin, boruların düşeydeki konumları tarafından belirlenen 80 farklı konfigürasyonu için, İTÜ İnşaat Fakültesi Hidrolik Laboratuarında yer alan dalga kanalında tesis edilen iki boyutlu fiziksel model üzerinde, sabit su seviyesi için düzenli dalga etkisi altında davranış incelenmiş ve geçiş katsayıları elde edilmiştir. Test edilen konfigürasyonların en iyi performans gösteren üç tanesi için daha detaylı deneyler yapılmış ve dalga geçişine etkiyen boyutsuz büyüklükler dikkate alınarak regresyon analizi uygulanıp konfigürasyonlara ait davranış eğrileri elde edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, detaylı testlere tabi tutulan üç konfigürasyonun farklı dalga özellikleri altında farklı performanslar sergiledikleri ortaya konmuş; yapı geçiş katsayılarının önemli ölçüde etkilendikleri parametrelerin dalga boyu, yapı genişliği ve dalga dikliği olduğu ortaya konmuştur.
Due to their modularity and their negligible effect on the environment of installation areas, floating breakwaters are structures gaining importance in the art of shore protection. In this thesis, the performance of a floating breakwater, consisting of three horizontally cylinders with circular cross sections, which are installed in close distances to the water surface has been experimentally investigated for 80 different configurations, which differ by each cylinders submergence. The experiments are performed on a physical model under constant water depth and regular waves in a 2D wave channel located in the Hydraulics Laboratory of Faculty of Civil Engineering, ITU; the performance and behaviour of each configuration has been investigated, and transmission coefficients are obtained for each configuration. Following data evaluation, three of the configurations with the most satisfactory results are held to a more comprehensive testing range, after which, equations for the transmission coefficients are evaluated by taking the dimensionless parameters acting on wave transmission into account, and applying regression analysis. As the result of this research, transmission equations for the comprehensively tested three configurations and the related curves are obtained, which show that the performance of each configuration differ for different wave properties, whereas they all are highly dependent to the parameters wavelength, wave steepness and structure width.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/8709
Appears in Collections:Kıyı Bilimleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8222.pdf2.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.