Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8650
Title: Hidrojeolojik Verilerin Cbs İle İrdelenmesi: Edremit Ovası Örneği
Other Titles: The Study Of Hydrogeological Data And Gis Application Of Edremit Plain
Authors: Yalçın, H. Tolga
Gürsoy, Burak
Uygulama Jeoloji
Applied Geology
Keywords: CBS
Edremit
Jeoloji
Hidrojeoloji
GIS
Edremit
Geology
Hydrogeology
Issue Date: 3-Jul-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma, Marmara bölgesinin güneybatısında, Balıkesir ili sınırları içinde bulunan Edremit Ovası’ nın Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımıyla modellenmesi ve jeolojik, hidrojeolojik özelliklerinin bilgisayar ortamında değerlendirilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır. CBS, günümüzde değeri giderek artan bir uygulama ortamıdır. Harita kullanımı içinde bulunduğumuz dönemde, globalleşen dünyada giderek artan bir gereklilik haline gelmiştir. GPS alıcılarının, Internet’ in ve genel olarak teknolojinin yaygınlaşması, kullanım amacını arttırmıştır. Bugün, herhangi bir adresin tarifini bir insana danışmadan çevrimiçi harita hizmetleriyle alabiliyor, hatta en kısa güzergahı belirleyebiliyoruz. Biz sadece çıktısını kullanabiliyor olsakta, bu sistemlerin hepsinin arkasında bir CBS yatıyor. CBS, kullanımı, yerbilimlerinde özelikle önemli, çünkü yerkabuğunun üstündeki bir caddeyi bulmaktan öte, yerin altına inip bunun bir modelini oluşturabilmemize ve karşılaştırma yapabilmemize olanak sağlıyor. CBS ile jeolojik birimleri belirleyip, bunlar arasındaki ilişkileri saptamak ve örneğin bilgisayar ortamında jeolojik kesitler almak mümkündür.
The purpose of this thesis is to implement a GIS application for a computer model of the Edremit Plain and investigate it’s geological and hyrogeological properties. GIS has an increasing popularity. The usage of mapping is in an increasing trend in the global world. The spread of GPS recievers, Internet and the technology as a whole, helped this trend. Today, it’s possible to locate an address without asking to a real person and we can even draw the shortest route ourselves. Although what we’re dealing with is only the output, those systems all have a GIS in the background. GIS is particularly important in the earth sciences, because we’re dealing with not just the surface but the structures deep inside the crust. GIS makes it possible to identify geological units, tell us the relations between them and, for example, create cross section diagrams.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/8650
Appears in Collections:Jeoloji Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9743.pdf8.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.