Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8416
Title: Cam Hammaddelerinin Segregasyon Eğiliminin İncelenmesi
Other Titles: Analysis Of Segregation Tendency Of Glass Raw Materials
Authors: Özgen, Serdar
Sarıgüzel, Meryem
Seramik
Ceramics
Keywords: Cam hammaddeleri
Segregasyon
Elek Analizi
Glass raw materials
Segregation
Sieve analysis
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, cam hammaddelerinin segregasyon eğiliminin test edilmesi, kurulan deney düzeneğinde değiştirilen parametrelerin segregasyon eğilimi üzerine etkilerinin neler olduğunun belirlenmesi ve buna bağlı olarak belli bir segregasyon indeksi oluşturabilmek hedeflenmiştir. Bilecik kumu, kolemanit, soda, feldspat, dolomit, kalker gibi hammaddeler tek başlarına ve değişik oranlarda karıştırılmalarından elde edilen sentetik harmanlar kullanılarak tasarlanan taşıyıcı sistemden tane boyutu, rutubet içeriği ve bant açısı gibi parametrelerde değişiklikler yapılarak geçirilmiştir. Tüm malzeme bant üzerine boşaltılınca, tane hareketini sağlayan elektriksel titreştirici kapatılıp, bant üzerindeki belli aralıklardan ve bant sonunda toplanan numunelerden örnekler alınmıştır. Deneylerden sonra, alınan örnek numunelere elek analizi yapılmıştır. Elek analizi sonuçlarına göre kümülatif elek altı grafikleri çizilmiş, bu grafiklerden d50 değerleri hesaplanmıştır. Deney sonuçlarına göre, hem tek ve iki bileşenli karışımların taşınması için en uygun bant açısının 25°, en uygun rutubet miktarınının da %2 olduğu; üçlü karışım için ise kuru halde 25° olduğu görülmüştür.
The object of this project is to test the tendencies of glass raw materials towards segregation, to specify the effects of the changing paramaters of the test device, and to create a segregation index from these results. The experimental studies have been initiated by designing a device that is similar to the conveyors that are used to transport raw materials in factories. Materials like Bilecik sand, colemanite, soda, feldspar, dolomite and limestone have been passed through this transport sysytem either seperately or as synthetic mixtures of different ratios. This has been repeated by changing parameters like particle size, humidity and the angle of the conveyor belt. After all of the material has been released onto the belt, the device that provides the vibration is turned off and samples have been taken from several points on the belt and from the material that has been gathered at the end. After the experiment, sieve analysis has been made on each of the samples. Cumulative mass percentage undersize graphs were made from the results, and d50 values were determined. It has been determined that the ideal belt angle is 25°, and the ideal humidity value is 2% for the transportaition of single and double component mixtures; for triple component mixture is dry and the angle is 25°.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/8416
Appears in Collections:Seramik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7255.pdf4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.