Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7937
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAğıralioğlu, Necatitr_TR
dc.contributor.authorTekin, Muhammed Alptr_TR
dc.date2008tr_TR
dc.date.accessioned2008-06-15tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-15T13:41:26Z-
dc.date.available2015-07-15T13:41:26Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/7937-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, hidrolikteki hareket ve süreklilik denklemlerini esas alarak su darbesi teorisini ve en çok kullanılan su darbesi hesaplama metotlarından (sonlu farklar metodu yardımıyla) Bergeron - Schnyder, Karakteristikler ve Parmakian Metotları tanımlanmıştır. Örnek olarak, İstanbul ilinin Avrupa Yakasında Büyükçekmece ile Küçükçekmece İlçeleri ve Asya yakasında ise Kadıköy İlçesi ve çevre havzasının atıksularını arıtarak bu havzalara hizmet eden mevcut Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Kadıköy Atıksu Ön Arıtma Tesis verileri seçilmiştir. Bu tesislerin içindeki terfili basma hatlarında akışkan özgül ağırlığının değişimi sonucu oluşan darbe tesirlerinin sonlu farklar metodu ile önceden denenmiş bir matematik model kullanmak suretiyle hesaplanmış ve çıkan sonuçlar birbiriyle karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, bu tesislerdeki sistem elemanlarına, darbe tesirlerinin azaltılması, belirli sınırlar içinde tutulması, hattın darbeden etkilenmemesiyle ilgili tedbirlerden bahsedilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, we define Theory of Water Impact with reference to equations of motion and continuity in hydraulics, as well as Bergeron-Schyder, Characteristics and Parmakian Methods which are among most widespread Water Impact computation methods (with aid of Finite Differences Method). As examples, we used data obtained from Büyükçekmece, Küçükçekmece and Kadıköy Wastewater Pre-treatment Plants which serve for and treat wastewaters of Counties of Büyükçekmece and Küçükçekmece in European side of Istanbul and County of Kadıköy in Asian side of Istanbul, respectively. We computed effects of impact arising from variation in specific gravity of fluid in compressed delivery lines available inside such plants, using a Mathematical Model with pre-tested Finite Differences Methods, and we assessed the situation comparing results achieved with each other. We proposed some actions for reducing effects of impact on system components available at such plants and for keeping such effects within certain limits as well as for keeping the line exempt from effects of impact.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectSu Darbesitr_TR
dc.subjectAllievitr_TR
dc.subjectParmakiantr_TR
dc.subjectAkışkan Özgül Ağırlığıtr_TR
dc.subjectWater Hammeren_US
dc.subjectAllievien_US
dc.subjectParmakianen_US
dc.subjectSpecific gravity of fluiden_US
dc.titleAkışkan Özgül Ağırlığının Su Darbesine Etkisinin Matematik Modelle İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeExamination With Mathematical Model Of Effect To Water Hammer Of The Specific Gravity On Fluiden_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentHidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentHydraulics and Water Resources Engineerinen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8470.pdf5.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.