Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5373
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇakar Öztemel, Zeynep Petektr_TR
dc.contributor.authorBaşar, T. Firuzetr_TR
dc.date2007tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-15T19:10:47Z-
dc.date.available2015-06-15T19:10:47Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/5373-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007en_US
dc.description.abstractPycnoporus sanguineus MUCL 38531 basidiokarpları turuncu, kırmızı ve bordo renk geçişleri ile karakterize edilen, tropik ve yarı tropik alanlarda bulunan, beyaz çürükçül küf mantarları sınıfına dahil bir suştur. P. sanguineus’un pigment üretiminin, sentezlediği lakkaz aktivitesi ile doğru orantılı olduğu bilinmektedir. Sıvı kültürlerde hem lakkaz hem de pigment ekstraselüler olarak üretilmektedir. Bu suş için seçilen sıvı besiyeri içeriği: 1l distile suda 10 g glikoz, 10 g soyton pepton, 1 ml eser metal solüsyonu, 0,2 mM MnSO4 ve pH asetik asit ile 5.0’e ayarlanmıştır. Lakkaz aktivitesi spektrofotometrik analiz yöntemleri ile belirlenmiştir. Üretilen pigmentin belirlenmesi ve miktar tayini HPLC’de analiz yöntemi geliştirilerek elde edilmiştir. Yabani tip P. sanguineus MUCL 38531 küf suşlarına bir tersine metabolizma mühendisliği yöntemi olan evrim mühendisliği yoluyla kimyasal mutasyon uygulayarak genetik çeşitlilik arttırılmış ve amaçlanan yönde kesikli seleksiyon stratejileri geliştirerek yeni mutant küf suşları oluşturulmuştur. Bu mutant suşlardan tekrarlı alt kültürleme yöntemi ile nesiller elde edilmiştir. Bu nesiller arasından en iyi lakkaz aktivitesine sahip ve pigment üretimi gözlenen nesil seçilip, bu neslin bireyleri elde edilmiştir. Sonuç olarak da yabani tip, mutant nesil ve bu neslin bireyleri lakkaz aktiviteleri, biyokütle miktarları ve pigment üretim özellikleri açısından karşılaştırılarak en amaca uygun olan belirlenmiştir. Bu çalışmada P. sanguineus MUCL 38531 küfünün, endüstriyel anlamda önemli bir özelliği olan pigment üretimi geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu sayede daha çevre dostu pigment üretim süreçleri ve tekstil, deri, kağıt, vb. endüstrilerinde kullanılan mevcut kimyasal boyalara alternatif oluşturabilecek doğal boyalar ortaya konabilecektir.tr_TR
dc.description.abstractPycnoporus sanguineus MUCL 38531 is a white-rot fungus characterized by the orange, red and red-brown pigmentation of their basidiocarps, found in tropical and subtropical regions of the earth. Laccase activity and pigment production of P. sanguineus are correlated. In liquid cultures laccase synthesis and pigment production is extracellular. The medium composition defined for this strain is as follows: 10 g glucose, 10 g soytone peptone, 1 ml trace metal solution, 0.2 mM MnSO4 in 1l of distilled water, pH adjusted to 5.0 using acetic acid. Laccase activity is determined by spectrophotometric analysis. Identification and quantification of the pigment produced is done by developing HPLC analysis methods. By means of evolutionary engineering, chemical mutagenesis is utilized to enhance genetic variety in the wild type P. sanguineus MUCL 38531 genome and using batch selection methods new mutant strains are produced. These mutant strains were sub-cultured and consequently, mutant generations were obtained. The generation possessing high laccase activity and significant pigment production is chosen and the individuals of this generation are developed. In conclusion, wild type, mutant strain and individuals of the mutant strain are compared according to laccase activity, biomass and pigment production properties and the optimum strain is defined. In this study, it was aimed to enhance the industrially important pigment production properties of P. sanguineus MUCL 38531. Thus, ecologically friendly pigment production processes and natural pigments which can serve as alternatives to the currently used synthetic dyes and pigments used in textile, leather and pulp and paper industry are developed.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectBeyaz çürükçül küf mantarlarıtr_TR
dc.subjectPycnoporus sanguineustr_TR
dc.subjectevrim mühendisliğitr_TR
dc.subjectlakkaztr_TR
dc.subjectpigmenttr_TR
dc.subjectWhite-rot fungusen_US
dc.subjectPycnoporus sanguineusen_US
dc.subjectevolutionary engineeringen_US
dc.subjectlaccaseen_US
dc.subjectcinnabarinic aciden_US
dc.subjectpigmenten_US
dc.titleEvrim Mühendisliği Uygulanan Pycnoporus Sanguıneus Küfünün Tekstil Pigmenti Üretim Özellikleritr_TR
dc.title.alternativeEvolutionary Engineering Of Pycnoporus Sanguineus For Pigment Productionen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMoleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknolojitr_TR
dc.contributor.departmentMolecular Biology and Geneticsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7486.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.