Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/518
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAdalı, Eşreftr_TR
dc.contributor.authorTantuğ, Ahmet Cüneydtr_TR
dc.date2007tr_TR
dc.date.accessioned2015-04-08T11:49:56Z-
dc.date.available2015-04-08T11:49:56Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/518-
dc.descriptionTez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007tr_TR
dc.descriptionThesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007en_US
dc.description.abstractGünümüzde bilgisayarlı çeviri sistemlerinin başarımları düşük olsa da, aynı dil ailesi içerisinde yer alan benzer diller arasında gerçeklenen bilgisayarlı çeviri çalışmalarında daha yüksek başarımlar elde edilmektedir. Bu çalışma kapsamında, bitişken özellik gösteren akraba diller arasında bilgisayarlı çeviri için yeni bir model önerilmiştir. Hem kural tabanlı hem de istatistiksel bileşenlerden oluşan bu model çerçevesinde Türk dilleri arasında çeviri konusu incelenmiştir. Türk dilleri arasında bilgisayarlı çeviri başarımını incelenmek üzere, önerilen modeli temel alan bir çeviri altyapısı gerçeklenmiştir. Deneysel uygulamalar için Türkmenceden Türkçeye çeviri yönü seçilmiş ve üretilen çıktılar, genel kabul görmüş değerlendirme yöntemleri ile puanlanarak en kaliteli çıktı üretilecek şekilde çeşitli parametreler belirlenmiştir. Gerek otomatik gerekse de insan emeği ile yapılan değerlendirmeler sonucunda başarımın yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuçtan hareketle, Türk dil ailesindeki diller arasında çeviri işleminin, önerilen model kullanılarak diğer yöntemlerden görece olarak daha kolay ve daha az dilbilgisel kaynak kullanılarak gerçeklenebileceği gösterilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractMachine translation qualities between related language pairs are usually higher than the quality between completely distinct language pairs. In this study, we have proposed a hybrid model, which has both rule-based and statistical components, for machine translation between related language pairs that have agglutinative structure. Based on our model, we have investigated the topic of machine translation between Turkic languages. The model is implemented as a framework and a Turkmen to Turkish machine translation system has been built within this framework. With the help of automatic evaluation methods, we have tried to determine the best-performing parameter set by carrying out some tests on this system. As a result, both automatic and manual evaluations show that the performance of the system is fairly high. Consequently, we have showed that our model can be used for building machine translation systems between Turkic Languages (or any other related and agglutinative language pair) with less effort and minimum linguistic resources.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectBilgisayarlıtr_TR
dc.subjectÇeviritr_TR
dc.subjectAkrabatr_TR
dc.subjectDillertr_TR
dc.subjectTürktr_TR
dc.subjectDilleritr_TR
dc.subjectMachineen_US
dc.subjectTranslationen_US
dc.subjectRelateden_US
dc.subjectLanguagesen_US
dc.subjectTurkicen_US
dc.subjectLanguagesen_US
dc.titleAkraba Ve Bitişken Diller Arasında Bilgisayarlı Çeviri İçin Karma Bir Modeltr_TR
dc.title.alternativeA Hybrid Model For Machine Translation Between Agglutinative And Related Languagesen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentComputer Engineeringen_US
dc.description.degreeDoktoratr_TR
dc.description.degreePhDen_US
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7556.pdf2.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.