Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4460
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKuzucu, Ahmettr_TR
dc.contributor.authorAkdağ, Fethi Nurtaçtr_TR
dc.date2006tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-09T12:12:31Z-
dc.date.available2015-06-09T12:12:31Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/4460-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, asimetrik silindire sahip bir elektro-pnömatik sistemin matematiksel modeli çıkartılmış, daha sonra ise sisteme LabVIEW programı ile gerçek zamanlı kontrol uygulanmıştır. Sisteme hız geri beslemeli kontrol, kayan rejimli kontrol, darbe genişliği modülasyonu(DGM) ve bulanık mantık kontrol algoritmaları uygulanmıştır. Pnömatik sistemlerin çok yüksek nonlineer yapısından dolayı, kayan rejimli kontrol gibi nonlineer model tabanlı kontrolörlere çok uygundurlar. Hız geri beslemeli kontrol ile kayan rejimli kontrol algoritmaları ise birbirlerine çok benzemektedirler. DGM kontrol algoritması, yüksek maliyetli servo valflerin yerine düşük maliyetli aç-kapa tek selenoidli valflerin kullanımına olanak sağlayarak, pnömatik silindirin servo kontrolünün gerçekleşmesini sağlamaktadır. Bulanık mantık kontrol algoritması, nonlineer yapılı sistemlere rahatça uygulanabilir bir kontrolör olduğundan pnömatik deney sisteminde kullanılmıştır. Daha sonra sistemde elde edilen sonuçlar irdelenmiş ve ileride kontrolde daha iyi sonuçlar elde edebilmek için önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, a mathematical model of an electro-pneumatic system, which is including an asymmetric cylinder, has been developed. After that, system has been controlled in real time with LabVIEW program. In this study; velocity feedback control, sliding mode control, PWM (Pulse Width Modulation) control and fuzzy logic control algorithms are applied to the system. Due to pneumatic systems highly nonlinear nature, they are well suited to the use of nonlinear model-based controllers, such as sliding mode control. Velocity feedback control and sliding mode control algorithms are very similar. PWM control offers the ability to provide servocontrol of pneumatic actuators at a significantly lower cost by utilizing on-off single solenoid valves in place of costly servovalves. Fuzzy logic algorithm has been used in experimental pneumatic system because it can be used easily in nonlinear systems. As a conclusion, results have been discussed and new suggestions have been made to control the system more accurately and precisely.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectPnömatik Konum Kontrolütr_TR
dc.subjectKayan rejimli kontroltr_TR
dc.subjectDGM ile kontroltr_TR
dc.subjectBulanık mantık ile kontroltr_TR
dc.subjectPneumatic Position Controlen_US
dc.subjectSliding Mode Controlen_US
dc.subjectPWM controlen_US
dc.subjectFuzzy Logic Controlen_US
dc.titlePnömatik Konum Kontrolütr_TR
dc.title.alternativePneumatic Position Controlen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentSistem Dinamiği ve Kontroltr_TR
dc.contributor.departmentSystem Dynamics and Controlen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Sistem Dinamiği ve Kontrol Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4115.pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.