Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1964
Title: Türk İnşaat Sektörü’nde Yeni Yazılım Teknolojilerinin Yayılması Modeli Önerisi
Other Titles: A Model Proposition For Diffusion Of Software Technologies In Turkish Construction Industry
Authors: Erçek, Mehmet
Ankay, Zeynep
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: Türk İnşaat Sektörü
yazılım teknolojileri
yenliklerin yayılması
Turkish Construction Industry
software technologies
diffusion of innovations
Issue Date: 21-Oct-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Türk İnşaat Sektörü’nde yeni yazılım teknolojilerinin yayılması modeli önerisinde bulunulmuştur. Bu modeli oluşturma sürecinde kurumların, inşaat sektörü içinde farklı amaçlarla kullanılan yazılımlardan haberdar olmasını sağlayan iletişim kanallarının neler olduğu ve bu yeniliklerin kurumlara yayılımına ve kabul görmesine etki eden organizasyonel, sosyal, bireysel ve teknolojik faktörlerin neler olduğu araştırılmıştır. Oluşturulan öncül araştırma modeli, yenilik karar sürecinin adımları olan bilgi edinme, ikna olma ve karar verme ana akış çizelgesine, bilgi edinme ve ikna olma aşamalarına etki eden iletişim kanalları ve ikna olma aşamasına etki eden sosyal, organizasyonel, bireysel ve teknolojik faktörlerin eklenmesi ile oluşturulmuştur. Model, örnek olay incelemelerinden elde edilen bulgular doğrultusunda analiz edilmiş ve tartışılmıştır. Sonuçlar, birkaç değişiklik dışında ana hatları aynı kalmakla birlikte modelin gerçek hayattaki işlerliğini desteklemektedir. Yeni yazılım teknolojilerinin yayılmasında üniversiteler, kitle iletişim araçları ve mesleki iletişim ağları gibi iletişim kanalları ile meşruiyet kaygısı, mevcut kaynaklar, çalışanların yeniliklere açık olması ve yeni teknolojinin sahip olduğu kolay kullanım, uyumluluk gibi sosyal, organizasyonel, teknolojik, bireysel ve zorunluluk faktörlerinin etkili olduğu sonuçları elde edilmiştir.
In this study, a model for diffusion of software technologies in Turkish Construction Industry is proposed. In the process of shaping this model, communication channels, which provide information to organizations about different types of software used for different aims in the construction sector, and organizational, social, individual and technological factors affecting the diffusion of innovations, are examined. When this primary model is building, the main steps of the innovation decision process, which are knowledge, persuasion and decision, is placed. Then, the communication channels affecting knowledge and persuasion stages and social, organizational, individual and technological factors affecting persuasion stage is located. This generated primary model is tested with the findings from case studies. Except some changes the findings are supported the main framework of the primary model and the currency of the model in real life. As a result it is received that communication networks like universities, mass media and occupational networks and, social, organizational, technological, individual and onligatory factors like ease of use, legitimacy, sources available and open minded workers are effective in the diffusion of new software technologies in Turkish Construction Industry.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/1964
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11049.pdf515.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.