Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18255
Title: Relationship Between Sample Selection And Technological Developments Of Samplers In Sample Based Hip-hop
Other Titles: Örneklemeye Dayalı Hip-hop Müzı̇kte Örnek Seçı̇mı̇ Ve Örnekleyı̇cı̇lerı̇n Teknolojı̇k Gelı̇şı̇mı̇ Arasındakı̇ İlı̇şkı̇
Authors: Deneç, Gökhan
Ergener, Kerem
555810
Music
Müzik
Keywords: Music
Müzik
Issue Date: 2019
Publisher: Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: This study investigates the relationship between sampler's technological advancement and sample selection amongst hip-hop producers that produced using samples. In this investigation the research focuses on three subjects: instrument, medium and sound. Instrument selection is investigated look into the sampler's development, their use and work flow. In medium use of vinyl record as the go to medium has been investigated. In sound the samples has been inspected with various lists includes most sampled records to most commercially viable records. In conclusion, various reasons the relationship may occur has been discussed.
Bu araştırma örnekleyicilerin teknolojik gelişimi ve hip-hop müzikte kullanılan örneklerin prodüktörler tarafından seçimi arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu ilişki enstrüman, mecra ve ses başlıklıları altında incelenmiştir. Enstrüman başlığı altında örnekleyicilerin gelişimi, kullanımı ve iş akışı detaylandırılmıştır. Mecra başlığı altında hip-hop müzikte plağın önemine yer verilmiştir. Ses başlığı altında çeşitli kaynaklardan alınan en çok kullanılmış örnekler ve ticari olarak en başarılı eserler gibi listelerle kullanılan örnekler incelenmiştir. Sonuç kısmında bu ilişkiye sebep olabilecek çeşitli nedenler tartışılmıştır.
Description: Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
URI: http://hdl.handle.net/11527/18255
Appears in Collections:Music Graduate Program - Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
555810.pdf2.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.