Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18181
Title: Evolution Of The Keyboard Prelude As A Genre In Europe: A Textural And Stylistic Approach
Other Titles: Tuşlu Çalgılar İçin Yazılmış Prelüdlerin Bir Tür Olarak Avrupa'daki Gelişimi: Dokusal Ve Stilistik Bir Analiz
Authors: Aşkın, Ali Cihat
Ayşe, Sipahi Diriker,
464959
Music
Müzik
Keywords: Music
European
Classical western music
Piano
Prelude
Stills
Musical instruments
Müzik
Avrupa
Klasik batı müziği
Piyano
Prelude
Stiller
Çalgılar
Issue Date: 2016
Publisher: Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: The objective of this study is to examine solely a genre, "prelude" for keyboard and piano, through a textural and stylistic approach. By doing so, it is aimed to create a bridge between the textural structures of preludes and how they are perceived by pianists at the core of performance. Having observed all the textural and stylistic aspects of the selected preludes related to the indicated time intervals, the organism of a genre which is especially important for the keyboard literature is deeply examined. Thus, it is targeted to identify to what distinct the preludes in Europe have common properties.
Klasik batı müziğinde tuşlu çalgılar ve piyano için yazılmış türler arasında prelüd, tuşlu çalgıların başlangıcından beri var olan bir tür olmasından dolayı önemli bir yere sahiptir. Bu tür üzerine yapılan araştırmalar sonucunda, türün çeşitli dönemlerde bazı ortak özelliklere sahip olduğu ancak belirgin farklılıklar da gösterdiği gözlemlenmiştir. Bu noktada prelüdün diğer türlerle kıyaslandığında daha değişken bir yapı gösterdiği belirlenmiştir. Bahsi geçen değişkenliğin hangi faktörlere bağlı olduğu ise araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada tuşlu çalgılar ve piyano için yazılmış prelüd örneklerinin dokusal özellikleri ışığında prelüd türünün dokusal ve stilistik olarak geçirdiği evrimin araştırılması amaçlanmaktadır.
Description: Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2016
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
URI: http://hdl.handle.net/11527/18181
Appears in Collections:Music Graduate Program - Doctorate

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
464959.pdf4.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.